perjantai 19. maaliskuuta 2021

Eenokin kirja osa 5 luvut 91-105

 

Eenokin kirja

Suomeksi kääntänyt Tuomas Levänen

http://www.apokryfikirjat.com/

http://www.apokryfikirjat.com/eenok1.htm

 

Osa V. Luvut 91-105, kehotuksen kirja, ja luvattu siunaus vanhurskaille, ja kirous ja voi-huudot synnintekijöille

[Luku 91]

Kirja, jonka minä, Eenok, kirjoitin kaikille lapsilleni, jotka tulevat vaeltamaan maan päällä, ja kaikille niille tulevaisuuden sukupolville, jotka tarkkailevat oikeamielisyyttä ja rauhaa.

"Älköön henkenne olko murheellinen aikojen tähden, sillä Pyhä ja Suuri on osoittanut päivät kaikelle. Ja vanhurskas herää unestaan, ja kaikki hänen polkunsa ja keskustelunsa ovat iankaikkisessa hyvyydessä ja armossa. Hän on armollinen vanhurskaille ja antaa hänelle iankaikkisen oikeamielisyyden, ja Hän antaa hänelle voiman, niin että hänet varustetaan hyvyydellä ja vanhurskaudella. Ja hän kulkee ikuisessa valossa. Ja synti menehtyy pimeydessä iankaikkisesti, eikä sitä tuosta päivästä lähtien nähdä milloinkaan.

[Luku 92]

Ja nyt, poikani Metuselah, kutsu luokseni kaikki veljesi, ja kokoa yhteen kaikki äitisi pojat; Sillä sana kutsuu minua, ja henki on vuodatettu ylleni, että näyttäisin teille kaiken, mitä teille tapahtuu." Ja Metuselah meni ja kutsui luokseen kaikki veljensä ja kokosi yhteen sukulaisensa. Ja hän puhui kaikille vanhurskauden lapsille ja sanoi: "Kuulkaa, te Eenokin pojat, kaikkia isänne sanoja, ja kuunnelkaa suuni ääntä; sillä minä kehotan teitä ja sanon teille, rakkaat:

Rakastakaa oikeamielisyyttä ja siinä vaeltakaa, älkääkä lähestykö oikeamielisyyttä kaksimielisellä sydämellä, älkääkä seurustelko sellaisten kanssa, joilla on kaksimielinen sydän. Vaan vaeltakaa oikeamielisyydessä, poikani, ja se opastaa teitä hyvillä poluilla, ja vanhurskaus on seuralaisenne. Sillä minä tiedän, että väkivallan täytyy lisääntyä maan päällä, ja suuri rangaistus suoritetaan maan päällä ja kaikki vääryys päättyy: Aivan, se leikataan pois juuriltaan, ja sen koko rakenne tuhotaan.

Ja jälleen kaikki vääryys saatetaan maan päällä täydelliseksi, ja kaikki vääryyden ja väkivallan ja rikkomusten teot vallitsevat kaksinkertaisessa asteella. Ja kun synti ja vääryys ja pilkkaaminen ja väkivalta kaikenlaisissa teoissa lisääntyy, ja luopumus ja rikkomus ja saastaisuus lisääntyy, taivaasta tulee suuri rangaistus näiden kaikkien ylle, ja pyhä Herra tulee vihalla ja rangaistuksella jakamaan tuomiota maan päällä. Noina päivinä väkivalta leikataan pois juuriltaan, ja vääryyden juuret yhdessä petoksen kanssa, ja ne tuhotaan taivaan alta. Ja kaikki pakanoiden patsaat hylätään ja temppelit poltetaan tulella, ja ne poistetaan koko maan päältä, ja niitä heitetään tuomion tuleen, ja ne menehtyvät vihassa ja surullisessa tuomiossa iankaikkisesti.

Ja vanhurskaat nousevat unestaan, ja viisaus nousee ja se annetaan heille. Ja nyt minä kerron teille, poikani, ja osoitan teille vanhurskauden polut ja väkivallan polut. Aivan, minä näytän ne teille taas, että te tietäisitte, mitä tulee tapahtumaan. Ja nyt, kuunnelkaa minua, poikani, ja vaeltakaa vanhurskauden poluilla, älkääkä kulkeko väkivallan poluilla; sillä kaikki, jotka vääryyden poluilla vaeltavat, menehtyvät ikuisesti."

[Luku 93]

Ja tuon jälkeen Eenok alkoi lukea kirjoista, ja Eenok sanoi: "Liittyen vanhurskauden lapsiin ja liittyen maailman valittuihin, ja liittyen oikeamielisyyden kasviin, minä puhun nämä asiat, niin, minä, Eenok, julistan ne teille, poikani: sen mukaan, mikä ilmestyi minulle taivaallisessa näyssä, ja jonka olen tuntenut pyhien enkelien sanan kautta, ja olen oppinut taivaallisista tauluista."

Ja Eenok alkoi kertoa kirjoista ja sanoi: "Minä synnyin seitsemäntenä, ensimmäisellä viikolla, kun tuomio ja vanhurskaus vielä pysyivät. Ja minun jälkeeni nousee toisella viikolla suurta pahuutta, ja petos on versonut, ja siinä tulee olemaan ensimmäinen loppu. Ja siinä pelastuu ihminen, ja kun se on päättynyt, vääryys kasvaa, ja synnintekijöitä varten tehdään laki. Ja tuon jälkeen kolmannella viikolla, sen lopulla, ihminen valitaan vanhurskaan tuomion kasviksi, ja hänen jälkeläisistään tulee vanhurskauden kasvi iankaikkisiksi ajoiksi. Ja tuon jälkeen neljännellä viikolla, sen lopulla, nähdään näkyjä pyhistä ja vanhurskaista, ja laki - kaikille sukupolville - ja aitaus valmistetaan heille. Ja tuon jälkeen viidennellä viikolla, sen lopulla, kirkkauden ja vallan huone rakennetaan ikuisuudeksi. Ja tuon jälkeen kuudennella viikolla, kaikki, jotka siinä elävät, sokaistaan, ja heidän kaikkien sydämet hylkäävät jumalattomasti viisauden. Ja siinä laskeutuu ihminen, ja sen lopulla se vallan huone poltetaan tulella ja koko valitun juuren laji hajaantuu.

Ja tuon jälkeen, seitsemännellä viikolla, nousee luopioiden sukupolvi, ja monet ovat sen teot, ja kaikki sen teot ovat luopion tekoja. Ja sen lopulla iankaikkisen vanhurskauden kasvin vanhurskas valittu ottaa vastaan seitsenkertaiset ohjeet kaikkeen Hänen luomakuntaansa liittyen. Sillä kuka kaikkien ihmisten lasten keskuudessa on se, joka kykenee kuulemaan Pyhimmän äänen tulematta murheelliseksi? Ja kuka voi ajatella Hänen ajatuksiaan? Ja kuka voi katsella kaikkia taivaan tekoja? Ja kuinka olisi joku, joka katselisi taivasta, ja kuka on se, joka voi ymmärtää taivaan asiat ja nähdä sielun tai hengen ja kertoa siitä, tai nousta taivaaseen ja nähdä kaikki niiden loput ja ajatella niitä tai tehdä niin kuin ne? Ja kuka kaikista ihmisistä voi tietää, mikä on maan leveys ja pituus, ja jolle on näytetty kaikkien niiden mitta? Tai onko yhtäkään, joka voisi havaita taivaan pituuden, ja kuinka suuri on sen korkeus, ja minkä ylle se on perustettu, ja kuinka suuri on tähtien määrä, ja missä kaikki valonlähteet lepäävät?

[Luku 91]

Ja sen jälkeen on toinen, kahdeksas, vanhurskauden viikko, ja miekka annetaan sille, että sortajille jaettaisiin vanhurskas tuomio, ja synnintekijät johdatettaisiin vanhurskaiden käsiin. Ja sen lopulla he hankkivat huoneita vanhurskautensa kautta, ja Suurelle Kuninkaalle rakennetaan huone iankaikkisiksi ajoiksi, ja kaikki ihmiskunta etsii oikeamielisyyden polkua. Ja tuon jälkeen, yhdeksännellä viikolla, vanhurskas tuomio paljastuu koko maailmalle, ja kaikki jumalattomien teot katoavat kaikesta maasta, ja maailma kirjoitetaan muistiin - tuhoa varten!

Ja tämän jälkeen, kymmenennellä viikolla, seitsemännessä osassa, tulee se suuri iankaikkinen tuomio, jossa Hän jakaa kostoa enkeleille. Ja ensimmäinen taivas poistuu ja katoaa, ja uusi taivas ilmestyy, ja kaikki taivasten voimat antavat seitsenkertaisen valon. Ja sen jälkeen on monia viikkoja, lukemattomia, ikuisesti, ja kaikki ovat hyvyydessä ja vanhurskaudessa, eikä syntiä milloinkaan mainita.

[Luku 94]

Ja nyt minä sanon teille, poikani, rakastakaa vanhurskautta ja vaeltakaa siinä; sillä vanhurskauden polut ovat vastaanottamisen arvoiset, mutta vääryyden polut tuhotaan ja ne katoavat äkkiä. Ja eräille sukupolven miehille paljastetaan väkivallan ja kuoleman polut, ja he pysyttelevät niistä kaukana eivätkä niitä seuraa. Ja nyt minä sanon teille vanhurskaille: Älkää vaeltako pahuuden poluilla, älkääkä kuoleman poluilla, älkääkä niitä lähestykö, ettette tuhoutuisi! Vaan etsikää, ja valitkaa itsellenne vanhurskaus ja valittu elämä, ja vaeltakaa rauhan teillä ja te elätte ja menestytte. Ja laittakaa sanani lujasti sydämenne ajatuksiin, älkääkä salliko niiden himmentyä sydämistänne; sillä minä tiedän, että synnintekijät kiusaavat ihmistä pahasti kohtelemaan viisautta, niin ettei hänelle löytyisi sijaa, eivätkä kiusaukset millään tavalla vähenisi.

Voi niitä, jotka rakentavat vääryyttä ja sortoa, ja asettavat petoksen perustukseksi, sillä äkkiä he kaatuvat, eikä heillä ole rauhaa. Voi niitä, jotka rakentavat huoneensa synnillä, sillä kaikista perustuksistaan ne kaatuvat, ja miekkaan he lankeavat. Voi teitä, te rikkaat, sillä te olette luottaneet rikkauksiinne, ja rikkauksienne luota te lähdette, koska ette ole muistaneet Korkeinta rikkauksienne päivinä. Olette pilkanneet ja tehneet vääryyttä, ja olette tulleet valmiiksi teurastuksen päivää varten, ja pimeyden päivää ja suuren tuomion päivää varten. Näin minä puhun ja julistan teille: Hän, joka on teidät luonut, kaataa teidät, ja teidän lankeamistanne ei säälitä, ja teidän Luojanne riemuitsee teidän tuhostanne. Ja niinä päivinä vanhurskaat ovat pilkan aiheena synnintekijöille ja jumalattomille.

[Luku 95]

Voi, kunpa silmäni olisivat vesivirrat, että itkisin teidän tähtenne, ja vuodattaisin kyyneleeni vesivirtana; niin että lepäisin sydämeni murheesta! Kuka on antanut teille luvan harjoittaa pilkkaa ja pahuutta? Ja niin tuomio voittaa teidät, synnintekijät!

Älkää pelätkö synnintekijöitä, te vanhurskaat; sillä jälleen Herra johdattaa heidät teidän käsiinne, että te saatte jakaa heille tuomiota halujenne mukaan.

Voi teitä, jotka sinkoatte peruuttamattomia kirouksia: teidän syntienne tähden on parannus teistä kaukana. Voi teitä, jotka palkitsette lähimmäisenne pahalla; sillä teille maksetaan tekojenne mukaan. Voi teitä, valheelliset todistajat ja ne, jotka punnitsette vääryydellä, sillä äkisti te menehdytte. Voi teitä, synnintekijät, sillä te vainoatte vanhurskaita; sillä teidät johdatetaan vainottavaksi vääryytenne tähden, ja raskaana on sen ies oleva teidän yllänne.

[Luku 96]

Olkaa toiveikkaat, te vanhurskaat; sillä äkisti synnintekijät menehtyvät edessänne, ja te olette heidän herrojaan tahtojenne mukaan. Ja synnintekijöiden ahdingon päivänä teidän lapsenne nousevat kuin kotkat, ja korppikotkia korkeammalla on pesänne, ja te nousette ja astutte maan rakoihin, ja kallion halkeamiin iankaikkisesti kuin kanit, väärien edessä, ja seireenit (?) huokailevat ja itkevät teidän tähtenne. Sen tähden älkää pelätkö, te, jotka olette kärsineet; sillä parannus on teidän osanne, ja kirkas valo valaisee teitä, ja levon äänen te kuulette taivaasta.

Voi teitä, te synnintekijät, sillä rikkautenne saavat teidät näyttämään vanhurskailta, mutta teidän sydämenne tuomitsevat teidät synnin tekijöiksi, ja tämä on oleva teitä vastaan todistuksena, muistona pahoista teoistanne. Voi teitä, jotka syötte viljasta parasta osaa, ja juotte viiniä suurista maljoista, ja tallaatte jalkojenne alle alhaisia voimallanne. Voi teitä, jotka juotte vettä jokaisesta lähteestä, sillä äkkiä te kulutte ja kuihdutte pois, koska olette hylänneet elämän lähteen. Voi teitä, te mahtavat, jotka voimalla sorratte vanhurskaita, sillä teidän tuhonne päivä on tulossa. Niinä päivinä tulevat monet ja hyvät päivät vanhurskaille - teidän tuomionne päivänä!

[Luku 97]

Uskokaa, vanhurskaat, että synnintekijät joutuvat häpeään ja menehtyvät vääryyden päivänä. Olkoon tiedossanne, että Korkein on teidän tuhonne puolella, ja taivaan enkelit riemuitsevat teidän tuhostanne. Mitä te teette, te synnintekijät, ja minne pakenette tuomion päivänä, kun kuulette vanhurskaiden rukouksen äänen? Niin, teille käy niin kuin niille, joita vastaan on todistus: "Te olette olleet synnintekijöiden seuralaisia!"

Ja noina päivinä vanhurskaiden rukous saavuttaa Herran, ja teille tulevat teidän tuomionne päivät. Ja vääryyden sanat luetaan Suuren Pyhän edessä ja teidän kasvonne peittyvät häpeään, ja Hän hylkää jokaisen vääryyteen perustuvan teon. Voi teitä, te synnintekijät, jotka elätte keskellä merta ja kuivalla maalla - joiden muisto on paha teitä vastaan. Voi teitä, jotka keräätte hopeaa ja kultaa vääryydessä ja sanotte: "Me olemme tulleet rikkaiksi rikkauksilla, ja meillä on omaisuuksia, ja olemme saaneet kaiken, mitä olemme halunneet. Ja nyt, tehkäämme, mitä olemme aikoneet: sillä me olemme koonneet hopeaa ja lukuisat ovat palvelijat huoneissamme, vilja-aittamme ovat täynnä kuin tulva - niin, ja tulvan lailla valheenne virtaavat pois; sillä rikkautenne eivät pysy vaan nopeasti nousevat luotanne; sillä kaiken sen te olette vääryydessä hankkineet, ja teidät luovutetaan suurelle kiroukselle.

[Luku 98]

Ja nyt minä vannon teille, viisaille ja tyhmille, sillä teillä tulee olemaan lukuisia kokemuksia maan päällä. Sillä te miehet tulette pukemaan yllenne enemmän koristeita kuin naiset, ja värikkäitä vaatteita enemmän kuin neitsyet; kuninkaallisuudessa ja ylhäisyydessä ja voimassa, ja hopeassa ja kullassa ja purppurassa, ja loistossa ja ruuassa heidät kaadetaan pois kuin vesi. Sen tähden heillä on puute opista ja viisaudesta, ja he menhtyvät yhdessä omaisuuksiensa kanssa, ja kaiken kunniansa ja loistonsa kanssa, ja häpeässä ja teurastuksessa ja suuressa hävityksessä heidän henkensä heitetään tuliseen pätsiin. 

Minä olen vannonut teille, te synnintekijät, niin kuin vuoresta ei ole tullut orjaa, eikä kukkulasta tule naisen palvelijatarta, niin myös ei ole syntiä lähetetty maan päälle, vaan ihminen on itsestään luonut sen, ja suuren kirouksen alle ne lankeavat, jotka sitä tekevät. Eikä hedelmättömyyttä ole annettu naiselle, vaan omien kättensä tekojen kautta hän kuolee lapsettomana. Minä olen vannonut teille, te synnintekijät, Pyhän ja Suuren kautta, että kaikki pahat tekonne paljastetaan taivaissa, ja että yksikään sorron teoistanne ei ole peitetty ja salattu.

Älkääkä hengessänne ajatelko, tai sydämessänne sanoko, että te ette tiedä ja että te ette ymmärrä, että joka päivä jokainen synti tallennetaan taivaassa Korkeimman läsnäolossa. Sillä tästä lähtien te tiedätte, että kaikki teidän sortonne, jolla te sorratte, kirjoitetaan muistiin joka päivä tuomionne päivään saakka. Voi teitä, te tyhmät, sillä tyhmyytenne kautta te menehdytte: ja te rikotte viisaita vastaan, ja niin hyvä onni ei ole osanne. Ja nyt tietäkää, että teidät on valmistettu tuhon päivää varten: sen tähden älkää toivoko elävänne, te synnintekijät, vaan te lähdette pois ja kuolette; sillä te ette tunne lunastusta; sillä teidät on valmistettu suuren tuomion päivää varten, ahdistuksen päivää ja suurta häpeää hengillenne. 

Voi teitä, te sydämeltänne uppiniskaiset, jotka teette pahaa työksenne ja syötte verta: mistä te olette saaneet hyvää syötäväksi ja juotavaksi ja täytettäväksi? Kaikesta siitä hyvästä, jonka Herra, Korkein, on asettanut runsaasti maahan; sen tähden teillä ei ole rauhaa. Voi teitä, jotka rakastatte vääryyden tekoja: minkä tähden toivotte hyvää onnea itsellenne? Tietäkää, että teidät johdatetaan vanhurskaiden käsiin, ja he katkaisevat niskanne ja tappavat teidät, eivätkä teitä armahda. 

Voi teitä, jotka riemuitsette vanhurskaiden ahdingosta, sillä teille ei kaiveta hautaa. Voi teitä, jotka puhutte tyhjiä sanoja vanhurskaista; sillä teillä ei tule olemaan toivoa elämästä. Voi teitä, jotka kirjoitatte valehtelevia ja jumalattomia sanoja; sillä he kirjoittavat valheitaan muistiin, että ihmiset kuulisivat ne ja olisivat jumalattomat lähimmäistään kohtaan. Sen tähden heillä ei ole rauhaa, vaan äkkikuolema.

[Luku 99]

Voi teitä, jotka työksenne teette jumalattomuutta, ja iloitsette valheesta ja ylistätte niitä: te menehdytte, eikä onnellinen elämä ole teidän. Voi niitä, jotka vääntävät kieroon oikeamielisyyden sanat, ja rikkovat iankaikkisen lain, ja muuttavat itsensä sellaisiksi synnintekijöiksi, joita he eivät olleet: heidät tallataan maahan jalkojen alle.

Noina päivinä valmistautukaa, te vanhurskaat, nostattamaan rukouksenne muistoksi, ja asettamaan ne todistukseksi enkelten eteen, että ne asettaisivat synnintekijöiden synnit muistoksi Korkeimman eteen. Noina päivinä kansakunnat joutuvat hämmennyksiin, ja kansojen perheet nousevat tuona syntisten tuhon aikana. Sinä päivänä naiset tulevat raskaaksi, mutta synnintekijät tulevat ja vievät heidän pienet lapsensa pois heidän keskuudestaan; myös muut lapset hylätään, jopa imeväiset viedään vanhemmiltaan. Lapsia ei palauteta eikä heidän rakkaitaan säälitä.

Ja taas minä vannon teille, te synnintekijät, että synti on valmistettu taukoamattoman verenvuodatuksen päivää varten. Ja ne, jotka palvovat kiviä, ja kullasta ja hopeasta ja puusta ja kivestä ja savesta veistettyjä kuvia, ja ne, jotka palvovat saastaisia henkiä ja riivaajiam ja kaikenlaisia epäjumalia vailla tietoa, eivät saa minkäänlaista apua niiltä. Ja heistä tulee jumalattomia heidän sydämensä turhuuden tähden, ja heidän silmänsä sokaistuvat heidän sydämensä pelon tähden ja heidän uniensa näkyjen tähden. Näiden kautta heistä tulee jumalattomia ja pelokkaita; sillä he ovat tehneet kaiken työnsä valheessa, ja ovat palvoneet kiveä, sen tähden he menehtyvät silmänräpäyksessä.

Mutta noina päivinä, autuaita ovat kaikki, jotka ottavat vastaan viisauden sanat, ja ymmärtävät ne, ja tarkkailevat Korkeimman polkuja, ja vaeltavat Hänen vanhurskautensa polulla, eivätkä tule jumalattomiksi jumalattomien kanssa; sillä he pelastuvat. Voi teitä, jotka levitätte pahaa lähimmäisiinne, sillä teidät tapetaan tuonelassa. Voi teitä, jotka valmistatte petollisia ja vääriä mittoja, ja jotka aiheutatte katkeruutta maan päällä; sillä sen tähden heidät kulutetaan täysin. Voi teitä, jotka rakennatte huoneenne toisten murheellisen raatamisen kautta, ja kaikki niiden rakennusmateriaalit ovat synnin tiiliä ja kiviä; minä kerron, että teillä ei ole rauhaa. 

Voi niitä, jotka hylkäävät isiensä mitan ja iankaikkisen perintöosan ja joiden sielut seuraavat epäjumalia; sillä heillä ei ole lepoa. Voi niitä, jotka tekevät vääryyttä työkseen ja auttavat sorrossa, ja tappavat lähimmäisiään suuren tuomion päivään saakka. Sillä Hän heittää maahan teidän kunnianne ja tuo ahdistuksen sydämiinne, ja nostattaa tulisen suuttumuksensa ja hävittää teidät kaikki miekalla, ja kaikki pyhät ja vanhurskaat muistavat teidän syntinne.

[Luku 100]

Ja noina päivinä samassa paikassa isät yhdessä poikiensa kanssa lyödään, ja veljet toistensa kanssa kaatuvat kuolleina, kunnes virrat virtaavat heidän verestään. Sillä mies ei hillitse kättään tappamasta poikiaan ja poikiensa poikia, eikä synnintekijä hillitse kättään kunnioitetulta veljeltään: aamunkoitosta auringonlaskuun he tappavat toisiaan. Ja hevonen kulkee kuolaimiinsa saakka synnintekijöiden veressä, ja vaunut uppoavat sen korkeuteen.

Niinä päivinä enkelit laskeutuvat salaisiin paikkoihin ja kokoavat yhteen paikkaan kaikki ne, jotka ovat vähentäneet syntiä, ja Korkein nousee tuona tuomion päivänä jakamaan suurta tuomiota synnintekijöiden keskuudessa. Ja yli kaikkien vanhurskaiden ja pyhien, Hän osoittaa vartijat pyhien enkelten keskuudesta vartioimaan heitä kuin silmäterää, kunnes Hän tekee lopun kaikesta pahuudesta ja kaikesta synnistä, ja vaikka vanhurskaat nukkuvat pitkää unta, heillä ei ole mitään pelättävää. Ja silloin maan lapset näkevät viisaat turvassa, ja ymmärtävät kaikki tämän kirjan sanat, ja havaitsevat, että heidän rikkautensa eivät kykene heitä pelastamaan, kun heidän syntinsä kaatavat heidät.

Voi teitä, synnintekijät, voimallisen ahdingon päivänä, te, jotka saatatte vanhurskaat murheellisiksi ja poltatte heitä tulella: te saatte palkkanne tekojenne mukaan. Voi teitä, te sydämeltänne uppiniskaiset, jotka odotatte tilaisuutta pahuutta suunnitellen: sen tähden pelko tulee yllenne, eikä ole ketään teitä auttamassa. Voi teitä, te synnintekijät, suunne sanojen tähden, ja niiden käsienne tekojen tähden, joita jumalattomuutenne aiheutti - leimuavissa liekeissä, jotka palavat tulta pahemmin, te tulette palamaan!

Ja nyt, tietäkää, että enkeleiltä Hän tiedustelee tekojanne taivaassa, ja auringolta ja kuulta ja tähdiltä, viitaten synteihinne, koska maan päällä te jaatte tuomioita vanhurskaille. Ja Hän kutsuu teitä vastaan todistamaan jokaisen pilven ja usvan ja kasteen ja sateen; sillä niitä kaikkia pidätetään teidän tähtenne teidän yllenne laskeutumasta, ja ne muistavat syntinne. Ja nyt, antakaa lahjoja sateelle, ettei sitä pidätettäisi laskeutumasta yllenne, eikä kastetta - kun se on saanut teiltä kultaa ja hopeaa, se voi laskeutua. Kun halla ja lumi kylmyyksineen ja kaikki lumimyrskyt kaikkine vitsauksineen tulevat yllenne, niinä päivinä te ette kykene niiden edessä seisomaan.

[Luku 101]

Tarkkailkaa taivasta, te taivaan lapset, ja jokaista Korkeimman työtä, ja pelätkää te Häntä älkääkä tehkö pahaa Hänen kasvojensa edessä. Jos Hän sulkee taivaan ikkunat, ja pidättää sateen ja kasteen maan päälle laskeutumasta teidän tähtenne, mitä te silloin teette? Ja jos Hän lähettää vihansa teidän yllenne, teidän tekojenne tähden, te ette voi Hänelle anomusta esittää; sillä te puhuitte ylpeitä ja loukkaavia sanoja Hänen vanhurskauttaan vastaan: sen tähden teillä ei ole rauhaa. 

Ja ettekö näe noita merimiehiä, kuinka aallot heittelevät heidän laivojaan edestakaisin ja tuulet horjuttavat niitä ja he ovat hädässä? Ja sen tähden he pelkäävät, koska kaikki heidän hyvät omaisuutensa menevät mereen heidän kanssaan, ja heillä on pahat aavistukset sydämessään siitä, että meri nielaisee heidät ja he menehtyvät sinne. Eikö koko meri ja kaikki sen vedet ja kaikki sen liikkeet ole Korkeimman työtä, ja eikö Hän ole asettanut rajoja sen teoille - rajoittanut sitä hiekalla? 

Ja Hänen nuhtelustaan se on peloissaan ja kuivuu, ja kaikki sen kalat kuolevat, ja kaikki, mitä siinä on - mutta te synnin tekijät maan päällä ette Häntä pelkää! Eikö Hän ole tehnyt taivasta ja maata ja kaikkea, mitä niissä on? Kuka on antanut ymmärryksen ja viisauden kaikelle, joka liikkuu maan päällä ja meressä? Eivätkö noiden laivojen purjehtijat pelkää merta? Kuitenkaan eivät synnin tekijät pelkää Korkeinta!

[Luku 102]

Noina päivinä, kun Hän on tuonut murheen tulen yllenne,
minne pakenette ja mistä löydätte vapautuksen?
Ja kun Hän päästää Sanansa irti, teitä vastaan, ettekö ole silloin kauhuissanne ja pelkää?
Ja kaikki valonlähteet kauhistuvat suuresta pelosta,
ja kaikki maa on kauhuissaan, ja vapisee ja on hädässä.
Ja enkelit suorittavat sitä, mitä on käsketty,
ja he yrittävät kätkeytyä Suuren Kirkkauden läsnäololta,
ja maan lapset vapisevat ja järisevät;
ja te synnintekijät olette iankaikkisesti kirotut,
eikä teillä ole rauhaa.
Älkää te pelätkö, te vanhurskaiden sielut,
ja olkaa toiveikkaat, te, jotka olette vanhurskaudessa kuolleet.
Älkääkä murehtiko, jos sielunne on laskeutunut surussa tuonelaan,
ja että elämänne ruumiissa ei ollut hyvyytenne mukaista,
vaan odottakaa synnintekijöiden tuomiopäivää
ja kirouksen ja rangaistuksen päivää.
Ja vielä silloin, kun kuolette, synnintekijät puhuvat teistä:
"Niin kuin me kuolemme, niin kuolevat vanhurskaatkin,
ja mitä hyötyä he niittävät teoistaan?
Katso, niin kuin me, niin hekin kuolevat, surussa ja pimeydessä,
ja mitä heillä on enemmän kuin meillä?
Tästä lähtien me olemme yhtäläiset.
Ja mitä he saavat, ja mitä he iankaikkisesti katselevat?
Katso, myös he ovat kuolleet,
ja tästä lähtien, iankaikkisesti, eivät he valoa näe."
Minäpä kerron teille, te synnintekijät; sydämenne halusta te syötte ja juotte, ja ryöstätte ja teette syntiä ja riisuvat ihmisiä alastomiksi, ja hankkivat hyvinvointia ja näkevät hyviä päiviä. Oletko nähnyt vanhurskaat - kuinka heidän loppunsa tulee, että ei minkäänlaista väkivaltaa heissä havaita heidän kuolemaansa saakka? "Kuitenkin he menehtyivät ja tulivat, niin kuin heitä ei olisi ollutkaan, ja heidän henkensä laskeutuivat tuonelaan ahdistuksessa."

[Luku 103]

Nyt, sen tähden minä vannon teille, vanhurskaat, suuren ja kunnioitetun ja voimallisen Valtiaan kirkkauden kautta, ja Hänen suuruutensa kautta minä vannon teille.
Minä tiedän salaisuuden
ja olen lukenut taivaalliset taulut,
ja olen nähnyt pyhät kirjat,
ja olen havainnut niihin kirjoitettuna ja kaiverrettuna, heihin liittyen:
Että kaikki hyvä ja ilo ja kirkkaus on heitä varten valmistettu,
ja muistiin kirjoitettu niiden henkiä varten, jotka vanhurskaudessa kuolevat,
ja että monimuotoista hyvää annetaan teille takaisin maksuksi raadannastanne,
ja että teidän osanne on runsain määrin yli elävien osan.
Ja teidän, vanhurskaudessa kuolleiden, henget tulevat elämään ja riemuitsemaan,
eivätkä heidän henkensä menehdy, eikä heidän muistonsa sen Suuren kasvojen edestä
kaikkina maailman sukupolvina; sen tähden älä enää pelkää heidän häväistystään.

Voi teitä, te synnintekijät, kun olette kuolleet,
jos te kuolette syntienne hyvinvoinnissa,
ja nuo, jotka ovat teidän kaltaisianne, sanovat teistä:
"Autuaita ovat synnintekijät, sillä he ovat nähneet päivänsä,
ja kuinka he ovatkaan kuolleet menestyksessä ja hyvinvoinnissa,
eivätkä ole nähneet ahdinkoa tai murhaa elämässään;
ja he ovat kuolleet kunniassa,
eikä tuomiota ole jaettu heille heidän elinaikanaan."
Tietäkää, että heidän sielunsa laitetaan laskeutumaan tuonelaan,
ja he ovat kurjia suuressa ahdistuksessaan.
Ja pimeyteen ja kahleisiin ja palavaan liekkiin, jossa on murheellinen tuomio, astuvat teidän sielunne;
ja kaikille maailman sukupolville on suuri tuomio.
Voi teitä, sillä teillä ei tule olemaan rauhaa!

Älkää sanoko eläviin vanhurskaisiin ja hyviin liittyen:
"Murheellisina päivinä olemme rankasti raataneet ja kokeneet jokaisen ahdingon,
ja kohdanneet paljon pahaa ja kuluneet,
ja meistä on tullut harvat luvultamme ja pienet hengeltämme.
Ja meitä on tuhottu, eikä ole löytynyt yhtäkään meitä auttamaan, edes sanalla:
meitä on kidutettu ja tuhottu, eikä toivottu elämää näkevän, päivästä päivään.
Olemme toivoneet olevamme pää, ja meistä onkin tullut häntä:
olemme raataneet, emmekä ole raadannastamme tyydytystä saaneet;
vaan meistä on tullut synnintekijöiden ja väärämielisten ruokaa,
he ovat asettaneet ikeensä raskaana yllemme.

He ovat meitä hallinneet, vihanneet ja lyöneet meitä;
ja niitä, jotka meitä vihasivat, me olemme kumartaneet
mutta he eivät meitä säälineet.
Me halusimme päästä pois heidän luotaan, pakoon ja lepoon,
mutta ei löytynyt yhtäkään paikkaa, minne olisimme paenneet ja olleet heiltä turvassa.
Ja ahdingossamme olemme valittaneet hallitsijoille,
ja huutaneet niitä vastaan, jotka meitä hävittivät,
mutta meidän huudoistamme ei välitetty
eikä ääntämme haluttu kuulla.
Mutta niitä autettiin, jotka ryöstivät meitä ja hävittivät meitä, ja niitä, jotka tekivät meistä harvalukuisiksi; ja he salasivat sortonsa eivätkä poistaneet meistä niiden iestä, jotka tuhosivat meitä ja hajottivat meitä ja murhasivat meitä ja he salasivat murhansa, eivätkä muistaneet sitä, että he olivat kohottaneet kätensä meitä vastaan."

[Luku 104]

Vannon teille, että taivaassa enkelit muistavat teitä hyvällä sen Suuren kirkkauden edessä; ja teidän nimenne on kirjoitettu sen Suuren kirkkauden edessä. Olkaa toiveikkaat; sillä ennen teitä laitettiin häpeään sairauksien ja ahdistusten kautta; mutta nyt te loistatte kuin taivaan valot - te loistatte ja teidät nähdään ja taivaan portit avataan teille. Ja huutaessanne, huutakaa tuomiota, ja se ilmestyy teille, sillä kaikki teidän ahdistuksenne kostetaan hallitsijoille ja kaikille niille, jotka ovat auttaneet teidän ryöstäjiänne. Olkaa toiveikkaat, älkääkä heittäkö toivoanne pois, sillä teillä tulee olemaan suuri ilo - taivaan enkeleinä! Mitä teidät velvoitetaan tekemään? Teidän ei tarvitse kätkeytyä suuren tuomion päivänä, eikä teitä havaita synnintekijöiksi, ja iankaikkinen tuomio on teistä kaukana - kaikille maailman sukupolville.

Ja nyt, älkää pelätkö, te vanhurskaat, kun näette synnintekijöiden voimistuvan ja menestyvän teillään. Älkää olko heidän seurassaan, vaan pysykää kaukana heidän väkivallastaan, sillä teistä tulee taivaan sotajoukkojen seuralaisia. Ja vaikka te synnintekijät sanotte: "Ei syntejämme tutkita eikä niitä kirjoiteta muistiin," kuitenkin kaikki teidän syntinne - joka päivä - kirjoitetaan muistiin. Ja nyt minä näytän teille, että valkeus ja pimeys, päivä ja yö, näkevät kaikki teidän syntinne.

Älkää olko sydämessänne jumalattomat, älkää valehdelko, älkääkä muutelko oikeamielisyyden sanoja, älkääkä valehtelevin sanoin syyttäkö Suurta Pyhää, älkääkä pitäkö epäjumalia; sillä kaikki valehtelemisenne ja kaikki jumalattomuutenne ei tuota vanhurskautta, vaan suurta syntiä! Ja nyt, minä tiedän tämän salaisuuden, että synnintekijät tulevat muuttamaan ja vääristämään vanhurskauden sanoja monilla tavoilla, ja puhuvat pahoja sanoja ja valehtelevat, ja harjoittavat suuria eksytyksiä, ja kirjoittavat kirjoja sanoihinsa liittyen. Mutta kun he kirjoittavat totuudenmukaisesti kaikki minun sanani omilla kielillään, eivätkä muuttele tai poista mitään sanoistani, vaan kirjoittavat ne kaikki totuudenmukaisesti muistiin - kaiken sen, mitä ensin todistin heihin liittyen - silloin (minä tiedän toisen salaisuuden!) kirjat annetaan vanhurskaille ja viisaille, ilon ja oikeamielisyyden aiheeksi, ja paljoksi viisaudeksi! Ja heille annetaan ne kirjat, ja he uskovat niihin ja riemuitsevat niistä, ja silloin kaikille niille vanhurskaille, jotka ovat niistä oppineet, palkitaan kaikki oikeamielisyyden polut."

[Luku 105]

Noina päivinä Herra vaati heitä kutsumaan ja todistamaan maan lapsille heidän viisaudestaan: "Osoittakaa se heille; sillä te olette heidän oppaansa, hyvitys yli koko maan. Sillä minä ja minun Poikani olemme liitossa heidän kanssaan iankaikkisesti, oikeamielisyyden poluilla heidän elämässään; ja teillä on rauha." Riemuitkaa, te oikeamielisyyden lapset! Aamen.

Katkelma Nooan kirjasta

[Luku 106]

Ja joidenkin päivien jälkeen minun poikani Metuselah otti vaimon pojalleen Lamekille, ja hän tuli hänestä raskaaksi ja kantoi pojan. Ja hänen ruumiinsa oli lumivalkoinen ja punainen kuin kukoistava ruusu, ja hänen hiuksensa ja pitkät kiharansa olivat villanvalkoiset ja hänen silmänsä olivat kauniit. Ja kun hän avasi silmänsä, hän valaisi koko talon, niin kuin aurinko, ja koko talo oli hyvin kirkas. Ja hän nousi kätilön käsillä ja avasi suunsa ja puhui vanhurskauden Herran kanssa. 

Ja hänen isänsä Lamek pelkäsi häntä ja pakeni ja tuli isänsä Metuselahin luokse, ja hän sanoi hänelle: "Olen siittänyt omituisen pojan - erilaisen kuin ihminen - ja joka muistuttaa taivaan Jumalan poikia; ja hänen luontonsa on erilainen, eikä hän ole niin kuin me, ja hänen silmänsä ovat kuin auringon säteet ja hänen kasvonsa ovat loisteliaat. Ja minusta näyttää siltä, ettei hän ole minusta lähtöisin, vaan enkeleistä, ja minä pelkään, että hänen päivinään maan päällä tapahtuu ihme. Ja nyt, isäni, olen tässä anomassa sinua ja hartaasti pyytämässä, että menisit isämme Eenokin luokse ja oppisit häneltä totuuden, sillä hänen sijansa on enkelten keskuudessa."

Ja kun Metuselah kuuli poikansa sanat, hän tuli minun luokseni maan ääriin; sillä hän oli kuullut minun olevan siellä, ja hän huusi ääneen ja minä kuulin hänen äänensä ja tulin hänen luokseen. Ja minä sanoin hänelle: "Katso, poikani, tässä minä olen, minkä tähden olet tullut luokseni?" 

Ja hän vastasi ja sanoi: "Suuren huolen aiheen tähden minä olen luoksesi tullut, ja vaivaavan näyn tähden olen saapunut. Kuule minua, isäni: Lamekille, pojalleni, on syntynyt poika, jonka kaltaista ei toista ole, eikä hänen luontonsa ole niin kuin ihmisen luonto, ja hänen ruumiinsa väri on lunta valkoisempi ja ruusun kukkaa punaisempi, ja hänen päänsä hiukset ovat valkeaa villaa valkoisemmat ja hänen silmänsä ovat niin kuin auringon säteet, ja hän avasi silmänsä ja siten valaisi koko talon. Ja hän nousi kätilön käsissä ja avasi suunsa ja siunasi taivaan Jumalaa. Ja hänen isänsä Lamek pelästyi ja pakeni luokseni, eikä uskonut, että hän oli hänestä lähtöisin, vaan että hän oli taivaan enkelien kaltainen; ja katso, minä olen tullut luoksesi, että tekisit minulle totuuden tunnetuksi."

Ja minä, Eenok, vastasin ja sanoin hänelle: "Herra tekee uuttaa maan päällä - ja tämän olen jo valmiiksi näyssä nähnyt, ja teen tunnetuksi sinulle, että isäni Jaredin sukupolvessa jotkut taivaan enkelit rikkoivat Herran sanaa. Ja katso, he tekivät syntiä, ja rikkoivat lakia, ja he ovat yhtyneet naisiin ja tehneet syntiä heidän kanssaan ja ovat naineet heistä muutamia ja ovat siittäneet heistä lapsia. Ja heistä tulee maan päälle jättiläisiä - ei hengen mukaan, vaan lihan mukaan - ja maan päälle on tulossa suuri rangaistus ja maa puhdistetaan kaikesta saastaisuudesta. Aivan, suuri tuho tulee yli koko maan, ja vedenpaisumus ja suuri hävitys kestää vuoden verran. 

Ja tämä poika, joka teille on syntynyt, jää jäljelle maan päälle, ja hänen kolme lastaan pelastuvat hänen kanssaan - kun taas kaikki maan päällä olevat ihmiset kuolevat. Ja nyt tee pojallesi Lamekille tiettäväksi, että se, joka on hänelle syntynyt, on todellakin hänen poikansa, ja kutsukoon häntä nimellä Nooa [Noah]; sillä hänet jätetään teille, ja hän pelastuu poikineen siitä tuhosta, joka tulee maan päälle kaiken synnin ja sen vääryyden tähden, jota maan päällä tehdään hänen päivinään. Ja tuon jälkeen on vielä enemmän vääryyttä kuin tuo, jota ensin tehtiin maan päällä. Minä tiedän pyhien salaisuudet, sillä Hän, Herra, on näyttänyt minulle ja ilmoittanut minulle ja minä olen lukenut taivaallisia tauluja.

[Luku 107]

Ja minä näin niihin kirjoitettuna, että sukupolvi rikkoo sukupolven jälkeen, kunnes nousee vanhurskauden sukupolvi, ja rikkomus tuhotaan ja synti katoaa maan päältä, ja sen päälle tulee kaikenlaista hyvää. Ja nyt, poikani, mene, ja tee pojallesi Lamekille tiettäväksi, että tämä poika, joka on syntynyt, on todellakin hänen poikansa, eikä tämä ole valhetta!" Ja kun Metuselah kuuli isänsä Eenokin sanat - sillä hän oli salaa näyttänyt hänelle kaiken - hän palasi ja näytti ne hänelle ja kutsui tuon pojan nimeksi Nooa, sillä hän tulee lohduttamaan maata kaiken sen tuhon jälkeen.

[Luku 108]

Toinen kirja, jonka Eenok kirjoitti pojalleen Metuselahille ja niille, jotka tulevat hänen jälkeensä ja pitävät lain viimeisinä päivinä. Te, jotka olette tehneet hyvää, saatte odottaa noita päiviä, kunnes on tehty loppu niistä, jotka tekevät pahaa, ja loppu rikkojien mahdista. Ja todellakin odottakaa, kunnes synti on kadonnut pois, sillä heidän nimensä pyyhitään pois elämän kirjasta ja pyhistä kirjoista, ja heidän siemenensä tuhotaan iankaikkisuudeksi, ja heidän henkensä tapetaan, ja he huutavat ja valittavat paikassa, joka on eräänlainen sekasortoinen erämaa, ja he palavat tulessa, sillä maata siellä ei ole.

Ja minä näin siellä jotain näkymättömän pilven kaltaista, sen syvyyden tähden en minä voinut tutkia, ja minä näin tulen liekin leimuavan kirkkaana, ja jotain, kuin loistavia vuoria kiertämässä kehää ja liukuvan edestakaisin. Ja minä kysyin yhdeltä niistä pyhistä enkeleistä, joka oli kanssani, ja sanoin hänelle: "Mikä tämä loistava on? Sillä ei se ole taivasta, vaan ainoastaan leimuavan tulen liekki, ja itkun ja huudon ja valituksen ja tuskan ääntä." 

Ja hän sanoi minulle: "Tähä paikkaan, jonka näet, on heitetty synnintekijöiden ja pilkkaajien henget, ja niiden, jotka tekevät [työkseen] pahuutta, ja niiden, jotka vääristävät kaiken, mitä Herra on puhunut profeettojen suiden kautta - tulevaisiakin. Sillä jotkut niistä on kirjoitettu ja kirjattu ylös taivaaseen, että enkelit voivat lukea niitä ja tietää, mitä tapahtuu synnintekijöille, ja nöyrien hengille, ja niiden, jotka ovat murehduttaneet ruumistaan, ja Jumala on heidät palkinnut; ja niiden hengille, jotka pahat ihmiset ovat laittaneet häpeään: jotka rakastavat Jumalaa, eivätkä rakasta kultaa tai hopeaa tai mitään niistä hyvistä asioista, joita maailmassa on, vaan heidän ruumiinsa luovutettiin kidutukseen. 

Jotka siitä lähtien, kun tulivat olemaan, eivät ikävöineet maallisia ruokia, vaan pitivät kaikkea ohikiitävänä henkäyksenä ja elivät sen mukaan, ja Herra koetteli heitä paljon ja heidän henkensä havaittiin puhtaiksi, että heidän tulee siunata Hänen nimeään. Ja kaikki heille säädetyt siunaukset minä olen luetellut kirjoissa. Ja Hän on säätänyt heille heidän palkkionsa, koska heidät on havaittu sellaisiksi, jotka rakastivat taivasta enemmän kuin elämäänsä maailmassa, ja vaikka pahat ihmiset tallasivat heitä jalkoihinsa, ja he kokivat väärinkäyttöä ja herjausta heidän taholtaan, ja heitä laitettiin häpeään, silti he siunasivat minua.

Ja nyt minä kutsun niiden hyvien henkiä, jotka kuuluvat valon sukupolveen, ja muutan niiden muodon, jotka syntyivät pimeydessä, jotka eivät lihassaan saaneet palkintoa sellaisella kunnialla, jonka heidän uskollisuutensa olisi ansainnut. Ja minä tuon loistavassa valossa esiin ne, jotka ovat rakastaneet minun pyhää nimeäni, ja minä laitan heistä jokaisen istumaan kunniansa valtaistuimelle. 

Ja he loistavat lukemattomat ajat, sillä vanhurskaus on Jumalan tuomio - uskollisille Hän antaa uskollisuuden oikeamielisten polkujen asumuksessa. Ja he tulevat näkemään kuinka ne, jotka olivat syntyneet pimeydessä, johdatetaan pimeyteen, vanhurskaiden loistaessa. Ja synnintekijät huutavat ääneen ja näkevät heidän kirkkaasti hohtavan, ja he menevät sinne, missä päivät ja vuodenajat on heitä varten säädetty."


** **

Eenokin kirja osa 1 luvut 1-36

https://sanastaravintoa.blogspot.com/2021/03/eenokin-kirja-osa-1-luvut-1-36.html0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu