perjantai 19. maaliskuuta 2021

Eenokin kirja osa 3 luvut 75-82

 

Eenokin kirja

Suomeksi kääntänyt Tuomas Levänen

http://www.apokryfikirjat.com/

http://www.apokryfikirjat.com/eenok1.htm

 

Osa III. Luvut 72-82, Taivaallisten valonlähteiden kirja

[Luku 72]

Kirja taivaan valonlähteiden kierroista, jokaisen suhteista, ryhmiensä mukaan, niiden valta-ajat ja niiden vuodenajat, nimiensä mukaan ja alkuperäpaikkojensa mukaan, ja kuukausiensa mukaan, jotka Uriel, se pyhä enkeli, joka oli kanssani, joka on heidän oppaansa, näytti minulle; ja hän näytti minulle kaikki niiden lait tarkalleen niin kuin ne ovat, ja kuinka niiden suhde on kaikkiin maailman vuosiin ja ikuisuuteen, kunnes uusi luomakunta on viimeistelty, joka kestää ikuisuuteen saakka.

Ja tämä on ensimmäinen valonlähteiden laki: laki, että auringolla on sen nousu taivaan itäisillä porteilla ja sen lasku taivaan läntisillä porteilla. Ja minä näin kuusi porttia, joissa aurinko nousee, ja kuusi porttia, joissa aurinko laskee, ja kuu nousee ja laskee näissä porteissa, ja tähtien johtajat ja ne, joita ne johtavat: kuusi idässä ja kuusi lännessä, ja kaikki seuraten toisiaan tarkassa sopusoinnussa: myös monia ikkunoita näistä porteista oikealle ja vasemmalle.

Ja ensin sieltä lähtee se suuri valonlähde, nimeltään aurinko, ja sen kehä on samanlainen kuin taivaan kehä, ja se on täynnä valaisevaa ja lämmittävää tulta. Se vaunu, jolle se kohoaa, sitä ajaa tuuli, ja aurinko menee alas taivaasta ja palaa pohjoisen kautta mennäkseen itään, ja niin on opastettu, että se tulee tuolle portille ja loistaa taivaan pinnalla. Tällä tavalla se nousee ensimmäisessä kuussa suuressa portissa, joka on neljäs noista kuudesta idän portista.

Ja tuossa neljännessä portissa, josta aurinko nousee ensimmäisessä kuussa, on kaksitoista ikkuna-aukkoa, joista lähtee liekki, kun ne avautuvat ajallaan. Kun aurinko nousee taivaassa, se tulee tuon neljännen portin läpi kolmekymmentä aamua peräkkäin ja laskee tarkasti neljännelle portille taivaan lännessä. Ja tämän ajanjakson aikana päivä tulee joka päivä pitemmäksi ja yö tulee joka yö lyhyemmäksi tuohon kolmanteenkymmenenteen aamuun saakka. Tuona päivänä päivä on yhdeksäsosan pitempi kuin yö, ja päivä jakautuu tarkalleen kymmeneen osaan ja yö kahdeksaan osaan.

Ja aurinko nousee tuosta neljännestä portista ja laskee neljänteen ja palaa idän viidennelle portille kolmekymmentä aamua, ja nousee siitä ja laskee viidenteen porttiin. Ja silloin päivä tulee pitemmäksi kahdella osalla ja jakautuu yhteentoista osaan, ja yö lyhenee ja jakautuu seitsemään osaan. Ja se palaa itään ja menee kuudenteen porttiin, ja nousee ja laskee kuudennessa portissa 31 aamua sen merkin tähden. Tuona päivänä päivästä tulee pitempi kuin yö, ja päivä on kaksi kertaa pitempi kuin yö, ja päivästä tulee kaksitoista osaa ja yö on lyhennetty ja tulee kuudeksi osaksi. Ja aurinko kohoaa tehdäkseen päivän lyhyemmäksi ja yön pidemmäksi, ja aurinko palaa itään ja astuu sisään kuudenteen porttiin, ja nousee siitä ja laskee kolmekymmentä aamua. Ja kun kolmekymmentä aamua on täyttynyt, päivä vähenee tarkalleen yhdellä osalla ja tulee yhdeksitoista osaksi, ja yö seitsemäksi.

Ja aurinko nousee tuosta portista ja laskee länteen ja palaa itään, ja nousee kolmekymmentä aamua kolmannesta portista ja laskee länteen kolmanteen porttiin. Ja tuona päivänä yöstä tulee päivää pitempi, ja yö tulee joka yö pitemmäksi ja päivä tulee joka päivä lyhyemmäksi kolmanteenkymmenenteen aamuun saakka, ja yö jakaantuu tarkalleen kymmeneen osaan ja päivä kahdeksaan osaan.

Ja aurinko nousee tuosta kolmannesta portista ja laskee kolmanteen porttiin lännessä ja palaa itään, ja kolmenkymmenen aamun ajan nousee idästä toisesta portista, ja samalla tavalla laskee taivaalla lännen toiseen porttiin. Ja tuona päivänä yö jakautuu yhteentoista osaan ja päivä seitsemään osaan. Ja tuona päivänä aurinko nousee tuosta toisesta portista ja laskee länteen toiseen porttiin, ja palaa itään ensimmäiseen porttiin kolmenkymmenen yhden aamun ajan, ja laskee taivaalle lännen ensimmäiseen porttiin. Ja tuona päivänä yöstä tulee pitempi, kaksi kertaa päivän mittainen: ja yö jakaantuu tarkalleen kahteentoista osaan ja päivä kuuteen.

Ja aurinko on kulkenut läpi kiertoratansa osien, ja kääntyy jälleen noille kiertoratansa osille ja menee sisään tuosta portista kolmekymmentä aamua, ja myös laskee länteen, sitä vastapäätä. Ja tuona yönä on yö vähentynyt pituudeltaan yhdeksäsosalla, ja yöstä on tullut yksitoista osaa ja päivästä seitsemän osaa. Ja aurinko on palannut ja mennyt sisään toisesta portista idässä, ja palaa noille kiertoratansa osille kolmenkymmenen aamun ajan, nousten ja laskien. Ja tuona päivänä yö vähenee pituudeltaan, ja yö jakautuu kymmeneen osaan ja päivä kahdeksaan.

Ja tuona päivänä aurinko nousee tuosta portista ja laskee länteen ja palaa itään, ja nousee kolmannessa portissa kolmenkymmenen yhden päivän ajan, ja laskee länteen taivaalle. Tuona päivänä yö vähenee ja jakautuu yhdeksään osaan, ja päivä yhdeksään osaan, ja yö on pituudeltaan yhtäläinen päivän kanssa, ja vuosi on tarkalleen sen päivien mukaan kolmesataa ja kuusikymmentä neljä. Ja päivän pituus ja yön pituus, ja päivän lyhyys ja yön lyhyys; läpi auringon kierron tapahtuu näitä muutoksia. Niin tapahtuu, että sen kierto tulee päivittäin pitemmäksi, ja sen kierto joka yö lyhyemmäksi.

Ja tämä on laki ja auringon kierto, ja sen paluu niin usein kuin se palaa, kuusikymmentä kertaa, ja nousee, se suuri valonlähde, joka on nimeltään aurinko, aina ja iankaikkisesti. Ja tuo, joka nousee näin, on suuri valonlähde, ja se on nimetty niin olemuksensa mukaan, sen mukaan, kuin Herra käski. Niin kuin se nousee, niin se laskee eikä pienene, eikä lepää, vaan juoksee päivät ja yöt, ja sen valo on seitsemän kertaa kirkkaampi kuin kuun valo, mutta mitä tulee kokoon, ne ovat yhtä suuria.

[Luku 73]

Ja tämän lain jälkeen minä näin toisen lain, liittyen pienempään valonlähteeseen, jolle on annettu nimi kuu. Ja sen kehä on niin kuin taivaan kehä, ja sen vaunut, joilla se kiitää, ovat tuulen ajamia, ja sille on annettu valoa mitalla. Ja sen nouseminen ja laskeminen muuttuvat joka kuussa, ja sen päivät ovat kuin auringon päivät, ja kun sen valo on täysi, se jakaantuu seitsemäsosaan auringon valosta.

Ja näin se nousee. Ja sen ensimmäinen vaihe idässä tulee näkyviin kolmantenakymmenentenä aamuna: ja tuona päivänä se tulee näkyväksi, ja saattaa sinulle voimaan kuun ensimmäisen vaiheen, kolmantenakymmenentenä päivänä, yhdessä auringon kanssa siinä portissa, josta aurinko nousee. Ja puolet siitä menee eteen päin seitsemännen osan kautta, ja koko sen kehä on tyhjä, valoton, poikkeuksena siitä yksi seitsemäsosa ja neljästoistaosa sen valosta. Ja kun se vastaanottaa seitsemäsosan puolesta valostaan, sen valo jakautuu seitsemäsosaan ja sen puolikkaaseen.

Ja se laskee auringon kanssa, ja kun aurinko nousee, kuu nousee sen kanssa ja ottaa vastaan puolet yhdestä valon osasta, ja tuona yönä, sen aamun alussa, kuu laskee auringon kanssa, ja on näkymätön tuon yön, neljäntoista ja puolen osansa kanssa. Ja se nousee tuona päivänä tarkalleen seitsemäsosan kanssa, ja tulee esiin ja häipyy näkyvistä auringon nousun tieltä, ja jäljelle jäävinä päivinään se tulee kolmetoista osaa kirkkaammaksi.

[Luku 74]

Ja minä näin toisen kierron, ja lain sitä varten, ja kuinka tuon lain mukaan se tekee kuukausittaisen muutoksensa. Ja kaiken tämän näytti minulle Uriel, joka on niiden kaikkien johtaja, ja niiden sijainnit, ja minä kirjoitin muistiin niiden sijainnit niin kuin hän näytti niitä minulle, ja minä kirjoitin muistiin niiden kuukaudet niin kuin ne olivat, ja niiden valojen ulkomuodon, kunnes viisitoista päivää oli tullut täyteen. Yhdessä seitsemäsosassa se täydentää kaiken valonsa idässä, ja yhdessä seitsemäsosassa täyttää kaiken pimeytensä lännessä.

Ja muutamissa tietyissä kuukausissa se muuttaa asetuksiaan, ja muutamissa tietyissä kuukausissa se seuraa omalaatuista kiertoaan. Kahdessa kuukaudessa kuu laskee auringon kanssa, noissa kahdessa ovat keskimmäiset portit, kolmas ja neljäs. Se menee eteenpäin seitsemän päivän ajan, ja kääntyy ja palaa jälleen sen portin läpi, jossa aurinko nousee, ja saattaa täydelliseksi kaiken valonsa. Ja se häipyy pois auringon valon tieltä, ja kahdeksassa päivässä se menee siihen kuudenteen porttiin, josta aurinko lähtee.

Ja kun aurinko lähtee neljännestä portista, se menee eteenpäin seitsemän päivää, kunnes se lähtee viidennestä ja kääntyy taas takaisin seitsemässä päivässä neljänteen porttiin ja täydentää kaiken valonsa, ja se vetäytyy ja menee ensimmäiseen porttiin kahdeksaksi päiväksi. Ja se palaa jälleen seitsemässä päivässä siihen neljänteen porttiin, josta aurinko lähtee.

Näin minä näin niiden sijainnin - kuinka kuut nousivat ja aurinko laski noina päivinä. Ja jos viisi vuotta lisätään yhteen, auringolla on kolmenkymmenen päivän ylijäämä, ja kaikki ne päivät, jotka ovat osallisia siihen yhteen noiden viiden vuoden aikana, kun ne ovat täynnä, tekevät yhteensä 364 päivää. Ja auringon ja tähtien ylijäämä jakaantuu kuuteen päivään: viidessä vuodessa, kuusi päivää joka vuosi, tulee kolmekymmentä päivää: ja kuu jää kolmenkymmentä päivää auringosta ja tähdistä jälkeen.

Ja aurinko ja tähdet tuottavat tarkalleen kaikki vuodet, niin että ne eivät edistä tai viivytä sijaintiaan yhdelläkään päivällä ikuisuuteen saakka, vaan täydentävät vuodet täydellisesti 364 päivässä. Kolmessa vuodessa on 1092 päivää ja viidessä vuodessa 1820 päivää, niin että kahdeksassa vuodessa on 2912 päivää. Ainoastaan kuulle päivät koostuvat kolmessa vuodessa 1062 päivästä, ja viidessä vuodessa se jää 50 päivää jälkeen. Ja viidessä vuodessa on 1770 päivää, niin että kuulle kuusi päivää kahdeksassa vuodessa jakaantuu 21832 päivään (?), kaikki ne päivät, jotka se jää kahdeksassa vuodessa jälkeen, ovat 80. Ja vuosi tulee tarkalleen täyteen yhdenmukaisesti maailman asemien ja auringon asemien kanssa, joka nousee niiden porttien kautta ja laskee kolmekymmentä päivää.

[Luku 75]

Ja tuhansien johtajien johtajat, jotka on asetettu yli koko luomakunnan ja yli kaikkien tähtien, myös niillä on tehtävää niiden neljän karkauspäivän kanssa, ollen erottamattomat virastaan, vuosien laskennan mukaan, ja nämä palvelevat noina neljänä päivänä, joita ei lasketa mukaan vuoden laskennassa. Ja niiden ansiosta ihmiset menevät siinä harhaan, sillä nuo valonlähteet todella palvelevat maailman asemilla, yksi ensimmäisellä portilla, yksi taivaan kolmannella portilla, yksi neljännellä portilla ja yksi kuudennella portilla, ja vuoden tarkka määrä saatetaan päätökseen sen erillisten 364 aseman kautta.

Sillä ne merkit ja ajat ja vuodet ja päivät näytti minulle enkeli Uriel, jonka kirkkauden Herra oli asettanut iankaikkisesti olemaan yli kaikkien taivaan valonlähteiden, taivaassa ja maailmassa, että ne hallitsisivat taivaan pinnalla ja näkyisivät maan päällä, ja olisivat johtajia päivälle ja yölle; aurinko, kuu ja tähdet, ja kaikki ne palvelevat olennot, jotka tekevät muutoksensa kaikissa taivaan vaunuissa. Samalla tavalla Uriel näytti minulle kaksitoista ovea, avoinna taivaassa, auringon vaunun kehässä, jonka läpi auringon säteet murtautuvat: ja niistä hajaantuu lämpö yli maan, kun niitä avataan osoitetuilla ajoillaan.

Mitä tulee niihin kahteentoista porttiin taivaassa, maan äärissä, joista lähtevät aurinko, kuu ja tähdet, ja kaikki taivaan teot idässä ja lännessä, on monia ikkunoita avoinna niistä vasemmalle ja oikealle, ja yksi ikkuna osoitetulla ajallaan tuottaa lämpöä, vastaten noita ovia, joista tähdet tulevat sen mukaan, kun Hän on käskenyt niitä, ja mihin ne laskevat, vastaten lukumääräänsä. Ja minä näin vaunuja taivaassa, juosten maailmassa, noiden porttien yläpuolella, joissa muuttuvat ne tähdet, jotka eivät milloinkaan laske. Ja yksi on suurempi kuin kaikki muut, ja se kiertää läpi kaiken maailman.

[Luku 76]

Ja maan äärissä minä näin kaksitoista porttia avoinna kaikkiin taivaan neljänneksiin, joista tuulet lähtevät ja puhaltavat yli maan. Kolme niistä on avoinna taivaiden idässä, ja kolme lännessä, ja kolme taivaan etelässä ja kolme pohjoisessa. Ja ne kolme ensimmäistä ovat itäiset, ja kolme pohjoisessa, ja kolme etelässä ja kolme lännessä. Näistä neljän läpi tulevat siunauksen ja menestyksen tuulet, ja noista kahdeksasta tulevat satuttavat tuulet; kun niitä lähetetään, ne tuovat tuhoa kaikelle maalle ja vedelle sen yllä, ja kaikille, jotka kulkevat siellä, ja kaikelle, mitä on vedessä ja maalla.

Ja noista porteista ensimmäinen tuuli, nimeltään itätuuli, tulee ensimmäisen portin läpi, mikä on idässä, taipuen kohti etelää: siitä tulee hävitys, kuivuus, kuumuus ja tuho. Ja toisen, keskellä olevan, portin läpi, tulee, mikä on sopivaa, ja siitä tulee sadetta ja hedelmällisyyttä ja menestystä ja kastetta, ja kolmannesta portista, joka on pohjoista kohti, tulee kylmyyttä ja kuivuutta. Ja näiden jälkeen tulevat etelätuulet kolmen portin kautta: niistä ensimmäisen portin kautta, taipuen etelään, tulee kuuma tuuli. Ja keskimmäisen portin läpi, sen vierestä tulee tuoksuja, ja kastetta ja sadetta, ja menestystä ja terveyttä. Ja kolmannen portin kautta, lännestä, tulee kastetta ja sadetta, heinäsirkkoja ja hävitystä. Ja näiden jälkeen ne pohjoistuulet: seitsemännestä portista idässä tulee kastetta ja sadetta, heinäsirkkoja ja hävitystä.

Ja keskimmäisestä portista tulee suora suuntaus terveyttä ja sadetta ja kastetta ja menestystä, ja kolmannen portin kautta lännestä tulee pilviä ja hallaa, ja lunta ja sadetta ja kastetta ja heinäsirkkoja. Ja näiden jälkeen ovat länsituulet: ensimmäisen portin kautta, pohjoisesta, tulevat kaste ja halla, ja kylmyys ja lumi ja jää. Ja keskimmäisestä portista tulevat kaste ja sade ja menestys ja siunaus, ja viimeisen portin kautta, joka kulkee etelän kautta, tulevat kuivuus ja hävitys, ja poltto ja tuho. Ja ne kaksitoista taivaan neljännesten porttia ovat siten saatettu päätökseen, ja kaikki niiden lait ja niiden vitsaukset ja kaikki niiden hyvät teot olen minä näyttänyt sinulle, poikani Methuselah.

[Luku 77]

Ja ensimmäinen neljännes on nimeltään itä, koska se on ensimmäinen, ja toinen, etelä, koska Korkein tulee laskeutumaan sinne, niin, sinne, melko erikoisella tavalla Hän, joka on ikuisesti siunattu, tulee laskeutumaan. Ja läntinen neljännes on nimeltään vähennetty, koska siellä kaikki taivaan valonlähteet himmenevät ja menevät alas. Ja neljäs neljännes, nimeltään pohjoinen, on jaettu kolmeen osaan: ensimmäinen niistä on ihmisiä varten, ja toinen sisältää meret, joissa on vettä, ja syvyydet ja metsät ja joet, ja pimeyden ja pilvet, ja kolmas osa pitää sisällään vanhurskauden puutarhan.

Minä näin seitsemän korkeaa vuorta, korkeampia kuin kaikki ne vuoret, joita on maan päällä, ja sieltä lähtee halla ja päivät, vuodenajat, ja vuodet kuluvat pois. Minä näin seitsemän jokea, suurempia kuin kaikki joet maan päällä: yksi niistä, joka tulee lännestä, vuodattaa vetensä Suureen Mereen. Ja nämä kaksi tulevat pohjoisesta siihen mereen, ja vuodattavat vetensä Eritrean Mereen itään. Ja jäljellä olevat neljä tulevat pohjoisesta rinnakkain omaan mereensä, kaksi niistä Eritrean Mereen, ja kaksi Suureen Mereen ja ne hajoavat sinne. Minä näin tuossa meressä ja maassa seitsemän suurta saarta: kaksi maassa ja viisi Suuressa Meressä.

[Luku 78]

Ja auringon nimet ovat seuraavat: ensimmäinen Orjares, ja toinen Tomas. Ja kuulla on neljä nimeä: ensimmäinen nimi on Asonja, toinen Ebla, kolmas Benase ja neljäs Erae. Nämä ovat ne kaksi suurta valonlähdettä: niiden kehä on kuin taivaan kehä, ja molempien kehän koko on sama. Auringon kehässä on seitsemän valon mittaa, joita siihen on lisätty enemmän kuin kuuhun, ja se muuttuu tarkasti määritellyissä kohdissa, kunnes seitsemäs osa auringosta on sammunut. Ja ne laskevat ja astuvat sisään lännen porteista ja kiertävät pohjoisen kautta, ja tulevat esiin taivaankannelle, itäisten porttien kautta.

Ja kun kuu nousee, neljästoista osa ilmestyy taivaalle [sen valo tulee täydeksi] - neljäntenätoista päivänä sen valo on täysi. Ja viisitoista valon osaa siirretään häneen, viidenteentoista päivään saakka, kunnes sen valo on tullut täydeksi, vuoden merkin mukaan, ja siitä tulee viisitoista osaa ja kuu kasvaa neljällätoista osalla. Ja sen (kuun) himmeneminen pienenee ensimmäisenä päivänä neljääntoista osaan sen valosta, toisena kolmanteentoista osaan valosta, kolmantena kahteentoista, neljäntenä yhteentoista, viidentenä kymmeneen, kuudentena yhdeksään, seitsemäntenä kahdeksaan, kahdeksantena seitsemään, yhdeksäntenä kuuteen, kymmenentenä viiteen, yhdentenätoista neljään, kahdentenatoista kolmeen, kolmantenatoista kahteen, neljäntenätoista puoleen seitsemäsosasta ja sen kaikki jäljelle jäävä valo katoaa kokonaan viidentenätoista.

Ja eräissä kuukausissa on kuukaudessa kaksikymmentä yhdeksän päivää ja kerran kaksikymmentä kahdeksan. Ja Uriel näytti minulle toisenkin lain: Kun valo siirtyy kuuhun, ja mille sen puolelle aurinko sen siirtää. Koko sen ajanjakson ajan, jolloin kuu kasvaa valossaan, se siirtää sitä itseensä - kun aurinkoa vastapäätä sen valo on taivaassa tullut neljäntoista päivän aikana täydeksi, ja kun se on kauttaaltaan valaistu, sen valo on taivaassa täydeksi tullut.

Ja ensimmäisenä päivänä sitä kutsutaan uudeksi kuuksi, sillä tuona päivänä valo nousee hänessä. Siitä tulee täysikuu tarkalleen sinä päivänä, kun aurinko laskee länteen, ja se nousee idästä yöllä, ja kuu loistaa läpi koko yön, kunnes aurinko nousee jälleen sitä vastaan, ja kuu nähdään aurinkoa vastapäätä. Sillä puolella, josta kuun valo tulee, sinne se jälleen himmenee, kunnes kaikki valo katoaa ja kaikki kuukauden päivät ovat lopussa ja sen kehä on tyhjä - valoa vailla. Ja kolmeen kuukauteen kuluu kolmekymmentä päivää, ja ajallaan siltä kuluu kolmeen kuukauteen - niistä jokaiseen - kaksikymmentä yhdeksän päivää, joissa se saattaa päätökseen himmenemisensä ensimmäisenä ajanjaksona, ja ensimmäiseen porttiin sata seitsemänkymmentä seitsemän päivää. Ja ulosmenonsa aikana se ilmestyy kolmen kuukauden ajan, jokaisessa kolmekymmentä kertaa, ja kolmen kuukauden ajan se ilmestyy kaksikymmentä yhdeksän kertaa. Yöllä se ilmestyy ihmisen kaltaisena kahdenkymmenen päivän ajan joka kerta, ja päivällä se ilmestyy taivaan kaltaisena, eikä siinä ole mitään muuta kuin sen valo.

[Luku 79]

Ja nyt, poikani, minä olen näyttänyt sinulle kaiken, ja kaikkien taivaan tähtien laki on valmis. Ja hän näytti minulle näiden kaikki lait joka päivälle, ja jokaisen vuodenajan ominaisen säännön, ja jokaisen vuoden, ja sen kulun, ja jokaiselle kuukaudelle ja viikolle säädetyn järjestyksen - ja kuun himmenemisen, joka tapahtuu siellä kuudennessa portissa, sillä tässä kuudennessa portissa sen valo tulee täydeksi, ja sen jälkeen alkaa himmeneminen - joka taas tapahtuu oman aikansa ensimmäisessä portissa, kunnes sata seitsemänkymmentä seitsemän päivää on täyttynyt; viikkojen mukaan luettuna kaksikymmentä viisi viikkoa ja kaksi päivää. Se vajoaa auringon ja tähtien taakse tarkalleen viidessä päivässä yhden ajanjakson kierron aikana, ja kun tämä paikka, jonka näet, on ylitetty. Sellaiset ovat ne jokaisen valonlähteen muodot ja pääkohdat, jotka arkkienkeli Uriel - joka on heidän johtajansa - näytti minulle.

[Luku 80]

Ja noina päivinä enkeli Uriel vastasi ja sanoi minulle: "Katso, minä olen näyttänyt sinulle kaiken, Eenok, ja olen paljastanut kaiken sinulle, että näkisit tämän auringon ja tämän kuun, ja taivaan tähtien johtajat, ja kaikki ne, jotka niitä kääntävät, niiden tehtävät ja ajat ja lähdöt.

Ja synnintekijöiden päivinä vuodet lyhennetään,
ja heidän siemenensä hidastelee heidän maassaan ja pelloillaan,
ja kaikki asiat maan päällä muuttuvat,
eivätkä ilmesty ajallaan.
Ja sade pidätetään - taivas pidättää sen.
Ja noina aikoina maan hedelmät ovat takaperoiset,
eivätkä kasva ajallaan,
ja puiden hedelmiä pidätetään niiden aikana.
Ja kuu muuttaa sääntöään,
eikä ilmestykään ajallaan.
Ja noina päivinä aurinko nähdään, ja se matkustaa illalla valtavan suuressa vaunussa länteen,
ja se loistaa kirkkaammin kuin valon sovitut säädökset.
Ja monet tähdistä ylhäisimmät rikkovat säädöksiään.
Ja nämä muuttavat kiertoratojaan ja tehtäviään,
eivätkä ilmesty niille säädetyillä ajoilla.
Ja koko tähtien määräys salataan synnintekijöiltä,
ja maan päällä olevien ajatukset ovat harhassa niihin liittyen,
aivan, he ovat harhassa, ja ottavat niitä jumalikseen.
Ja pahuus moninkertaistuu heidän yllään,
ja rangaistus tulee heidän ylleen tuhotakseen kaiken."

[Luku 81]

Ja hän sanoi minulle: "Tarkkaile, Eenok, näitä taivaallisia tauluja, ja lue, mitä siihen on kirjoitettu, ja huomioi jokainen yksittäinen tosiasia." Ja minä tarkkailin niitä taivaallisia tauluja ja luin kaiken, mitä siihen oli kirjoitettu, ja ymmärsin kaiken, ja luin kirjan ihmissuvun kaikista teoista - kaikkien lihan lasten, jotka tulevat olemaan maan päällä, kaukaisimpiin sukupolviin saakka. Ja sitten minä siunasin suurta, iankaikkista Herraa, kirkkauden Kuningasta, että Hän on tehnyt kaikki maailman teot, ja minä ylistin Herraa Hänen pitkämielisyydestään, ja siunasin Häntä ihmislasten tähden. Ja sen jälkeen minä sanoin: "Autuas on se ihminen, joka kuolee vanhurskaudessa ja hyvyydessä, josta ei ole vääryyden kirjaa kirjoitettu, ja jota vastaan tuomiopäivä ei ole!"

Ja nuo seitsemän pyhää veivät minut ja asettivat minut maan päälle taloni oven eteen, ja sanoivat minulle: "Julista kaikki pojallesi Metuselahille, ja osoita kaikille lapsillesi, ettei mikään liha ole vanhurskas Herran silmissä, sillä Hän on niiden Luoja. Yhdeksi vuodeksi me jätämme sinut poikasi luokse, että annat viimeiset käskysi; että voisit opettaa lapsiasi ja tallentaa ne heitä varten, ja todistaa kaikille lapsillesi; ja toisena vuotena sinut otetaan heidän keskuudestaan.

Olkoon sydämesi vahva, sillä hyvä julistaa vanhurskautta hyville; vanhurskas riemuitsee vanhurskaiden kanssa, ja he onnittelevat toisiaan. Mutta synnintekijät kuolevat synnintekijöiden kanssa, ja luopiot menevät alas luopioiden kanssa, ja ne, jotka harjoittavat vanhurskautta, kuolevat ihmisten tekojen tähden, ja heidät otetaan pois jumalattomien tekojen tähden." Ja noina päivinä he lakkasivat puhumasta minulle, ja minä tulin kansani luokse, siunaten maailman Herraa.

[Luku 82]

Ja nyt, poikani Metuselah, kaikki nämä asiat minä toistan sinulle ja kirjoitan muistiin sinua varten - ja minä olen paljastanut sinulle kaiken ja antanut sinulle kirjat näihin kaikkiin liittyen: varjele siis, poikani Metuselah, näitä kirjoja, vie ne isäsi kädestä maailman sukupolville.

Minä olen antanut viisauden sinulle ja lapsillesi, ja niille lapsillesi, joita sinulle tulee, että he antaisivat sen heidän lapsilleen, sukupolville, tämän viisauden, joka käy heidän ajatuksissaan. Ja ne, jotka sen ymmärtävät, eivät nuku, vaan korvallaan kuuntelevat, että oppisivat tästä viisaudesta, ja se miellyttää siitä syöviä enemmän kuin hyvä ruoka.

Autuaita ovat kaikki vanhurskaat, autuaita kaikki ne, jotka kulkevat vanhurskauden tiellä, eivätkä synnintekijöiden lailla tee syntiä, ottaen huomioon kaikki ne päivänä, jona aurinko kulkee taivaan halki, astuen sisään ja lähtien porteista ulos, kolmekymmentä päivää, mukanaan tuhansien tähtien joukko, yhdessä niiden neljän kanssa, jotka sovittavat ajanlaskua - jotka jakavat vuoden neljä osaa - jotka johtavat niitä ja astuvat sisään niiden kanssa neljän päivän ajan. Niihin turvautuen ihmiset erehtyvät, eivätkä lue niitä mukaan kokonaiseen vuoteen. Aivan, ihmiset erehtyvät eivätkä havaitse niitä tarkasti. Sillä ne kuuluvat vuoden laskemiseen ja ne on totisesti siihen tallennettu, iankaikkisuudeksi, yksi ensimmäiseen porttiin ja yksi kolmanteen, ja yksi neljänteen ja yksi kuudenteen, ja vuosi tulee täyteen 364 päivässä.

Ja sen mitta on tarkka ja sen tallennettu luku on tarkka; sillä valonlähteet ja kuukaudet ja juhlat ja vuodet ja päivät on Uriel näyttänyt ja paljastanut minulle - jolle koko maailman, luomakunnan Herra on taivaan sotajoukon alistanut. Ja Hänellä on voima yöhön ja päivään, taivaassa, laittaakseen valot antamaan ihmisille valoa - auringon, kuun ja tähdet ja kaikki taivaan voimat, jotka kiertävät kehän muotoisissa vaunuissa. Ja nämä ovat tähtien säädökset, jotka on asetettu paikoilleen ja vuodenajat ja juhlat ja kuukaudet.

Ja nämä ovat niiden nimet, jotka johtavat niitä, jotka katsovat, että ne astuvat sisään ajoillaan, järjestyksessään, ajoillaan, kuukausinaan, hallitusaikoinaan ja sijaintiensa mukaan. Niiden neljä johtajaa, jotka jakavat vuoden, astuvat sisään ensin; ja niiden jälkeen ne kaksitoista säädösten johtajaa, jotka jakavat kuukaudet; ja niillä 364:llä on tuhansien päälliköt, jotka jakavat päiviä; ja niille neljälle karkauspäivälle on johtajat, jotka jakavat kahtia vuoden neljä osaa. Ja nämä tuhansien päälliköt on sovitettu johtajan ja johtajan väliin, jokainen asemansa taakse, mutta niiden johtajat suorittavat jaon.

Ja nämä ovat niiden johtajien nimet, jotka jakavat ne säädetyt vuoden neljä osaa: Milki'el, Hel'emmelek ja Mel'ejal ja Narel. Ja niiden johtajien nimet: Adnar'el ja Ijasusa'el ja 'Elome'el - nämä kolme seuraavat noita säädösten johtajia, ja yksi on, joka seuraa noita kolmea säädösten johtajaa - jotka seuraavat noita asemien johtajia, jotka jakavat vuoden neljään osaan. Vuoden alussa Melkejal [voiman kuningas?] - joka tunnetaan nimellä Tam'aini [sekoittua, sulautua?] - nousee ensin, ja hallitsee, ja aurinko, ja kaikki hänen valtansa päivät, jolloin hän hallitsee, ovat 91 päivää. Ja nämä ovat ne päivien merkit, jotka näkyvät maan päällä hänen hallituspäivinään; hikeä ja kuumuutta ja tyyntä; ja kaikki puut kantavat hedelmää ja lehtiä tulee kaikkiin puihin, ja viljan sadonkorjuu ja ruusunkukkien ja kaikkien niiden kukkien, jotka tulevat kedolle, mutta talviajan puut kuihtuvat.

Ja nämä ovat niiden johtajien nimet, jotka ovat niiden alla: Berka'el, Zelebs'el, ja vielä toinen, joka on lisätty tuhannen päähän, nimeltään Hilujasef, ja tämän johtajan hallituspäivät ovat loppu. Seuraava johtaja hänen jälkeensä on Hel'emmelek, joka nimetään loistavaksi auringoksi, ja kaikki sen valon päivät ovat 91 päivää, ja nämä ovat sen päivien merkit maan päällä: hehkuvaa kuumuutta ja kuivuutta, ja puut, kypsinä hedelmistään, tuottavat kaikki hedelmänsä kypsiksi ja valmiiksi, ja lampaat parittelevat ja tulevat raskaaksi, ja kaikki maan hedelmät korjataan, ja kaikki, mitä kedoilla on, ja viininpuristamossa: näitä asioita tapahtuu hänen valtansa päivinä. Nämä ovat nimet ja säädökset ja tuhansien päälliköiden johtajat: Gida'ljal, Ke'el, ja He'el ja sen tuhannen pään nimi, joka niihin on lisätty, on Asfa'el: ja sen hallituspäivät ovat lopussa.


** **

Eenokin kirja osa 4 luvut 83-90 unia ja näkyjä

https://sanastaravintoa.blogspot.com/2021/03/eenokin-kirja-osa-4-luvut-83-90.html

Eenokin kirja osa 1 luvut 1-36

https://sanastaravintoa.blogspot.com/2021/03/eenokin-kirja-osa-1-luvut-1-36.html0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu