perjantai 19. maaliskuuta 2021

Eenokin kirja osa 2 luvut 37-71

 

Eenokin kirja

Suomeksi kääntänyt Tuomas Levänen

http://www.apokryfikirjat.com/

http://www.apokryfikirjat.com/eenok1.htm

 

Osa II. Luvut 37-71. Vertaukset

[Luku 37]

Toinen näky, jonka hän näki, viisauden näky – jonka näki Eenok Jaredin poika, Mahalalelin poika, Cainanin poika, Enoksen poika, Seetin poika, Aadamin poika. Ja tämä on viisauden sanojen alku, kun kohotin ääneni puhuakseni niille, jotka vaeltavat maan päällä: Kuulkaa, vanhan ajan ihmiset, ja nähkää, te jotka tulette myöhemmin, Pyhän sanat, jotka minä puhun Herran edessä. Olisi parempi julistaa vanhan ajan ihmisille, mutta myöhemmin tulevien tähden emme pidättele viisauden alkua. Tähän päivään saakka Herra ei ole antanut milloinkaan sellaista viisautta, jonka minä olen saanut, tarkan tuntemukseni mukaan, Herran hyvän tarkoituksen mukaan, jonka kautta minulle on annettu ikuinen elämä. Nyt minulle on ilmoitettu kolme vertausta, ja kohotin ääneni ja kerroin ne niille, jotka vaeltavat maan päällä.

[Luku 38] Ensimmäinen vertaus.

Kun vanhurskaat kokoontuvat,
ja synnintekijät tullaan tuomitsemaan synneistään,
ja ajetaan pois maan pinnalta:
Ja kun Vanhurskas ilmestyy vanhurskaiden silmien eteen,
jonka valitut teot riippuvat Herrassa,
ja valo ilmestyy vanhurskaille ja valituille, jotka kulkevat maan päällä,
missä silloin vaeltavat synnintekijät,
ja missä on lepopaikka niille, jotka ovat kieltäneet Herran?
Heille olisi parempi, jos he eivät olisi syntyneet.
Kun vanhurskaiden salat paljastetaan ja synnintekijät tuomitaan,
ja jumalattomat ajetaan pois vanhurskaiden ja valittujen luota,
siitä lähtien ne, jotka omistavat maat, eivät enää ole voimakkaita ja korotettuja:
Eivätkä he voi katsoa pyhien kasvoihin,
sillä Herra on lähettänyt valonsa
pyhien, vanhurskaiden ja valittujen kasvoille.
Silloin menehtyvät kuninkaat ja valtiaat
ja heidät annetaan vanhurskaiden ja pyhien käsiin.
Ja sen jälkeen ei kukaan etsi itselleen armoa Herralta
sillä heidän elämänsä on lopussa.
Eikä heille tule olemaan armoa, sanoo Herra.

[Luku 39]

Ja niinä päivinä tulee tapahtumaan, että valitut ja pyhät lapset laskeutuvat korkeasta taivaasta, ja heidän siemenensä tulee yhdeksi ihmisten lasten kanssa. Ja niinä päivinä Eenok saa innon ja vihan kirjat, ja levottomuuden ja karkottamisen kirjat. Ja niinä päivinä tuuli kantoi minut pois maasta, ja asetti taivaiden ääriin. Ja siellä minä näin toisen näyn, pyhien vaelluspaikat, ja vanhurskaiden lepopaikat. Täällä minun silmäni näkivät heidän vaelluksensa Hänen vanhurskaiden enkeliensä kanssa, ja lepopaikat pyhien kanssa. Ja he anoivat ja rukoilivat ja puhuivat ihmisten lasten puolesta, ja vanhurskaus virtasi heidän edessään kuin vesi, ja armo kuin kaste maan päällä: niin on heidän keskuudessaan aina ja iankaikkisesti. Ja siinä paikassa silmäni näkivät vanhurskauden ja uskon Valitun, ja minä näin hänen paikkansa Herran siipien alla.

Ja vanhurskaus hallitsee Hänen päivinään, ja vanhurskaat ja valitut ovat lukemattomat Hänen edessään aina ja iankaikkisesti. Ja kaikki vanhurskaat ja valitut Hänen edessään tulevat olemaan voimakkaita, kuin palavat valot, ja heidän suunsa on täynnä siunausta. Ja heidän huulensa ylistävät Herran nimeä, eikä vanhurskaus lopu Hänen edestään milloinkaan. Siellä minä toivoin vaeltavani, ja minun henkeni ikävöi sitä paikkaa, ja siksi siellä tulee olemaan osani, sillä niin on minuun liittyen valmistettu Herran edessä. Niinä päivinä minä ylistin Herran nimeä siunauksilla ja ylistyksillä, koska Hän on valmistanut kohtalokseni siunauksen ja kunnian Herran hyvän tarkoituksen mukaan.

Kauan minun silmäni tarkkailivat tuota paikkaa, ja minä siunasin Häntä ja ylistin Häntä, sanoen: "Siunattu on Hän, ja olkoon Hän siunattu alusta alkaen ja ikuisesti. Eikä Hänen edessään tauota. Hän tiesi, ennen kuin maailmaa oli luotu, mikä on ikuisesti, ja mikä tulee olemaan sukupolvesta sukupolveen. Ne, jotka eivät nuku, siunaavat Sinua: he seisovat kunniasi edessä ja siunaavat ja ylistävät sanoen: "Pyhä, pyhä, pyhä, on Herra: Hän täyttää maan hengillä." Ja täällä minun silmäni näkivät nuo kaikki, jotka eivät nuku: he seisovat Hänen edessään ja siunaavat ja sanovat: "Siunattu olet Sinä, ja siunattu olkoon Herran nimi aina ja iankaikkisesti." Ja minun kasvoni olivat muuttuneet; sillä en voinut katsoa enempää.

[Luku 40]

Ja sen jälkeen minä näin tuhansien tuhansia ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta, minä näin lukemattoman joukon, joka seisoi Herran edessä. Ja Herran neljällä puolella minä näin neljä olentoa, erilaisia kuin nuo, jotka eivät nuku, ja minä opin heidän nimensä: sillä enkeli, joka meni kanssani, teki minulle tunnetuksi heidän nimensä, ja näytti minulle kaikki salatut asiat. Ja minä kuulin noiden neljän olennon äänet, kun he ylistivät kunnian Herraa. Ensimmäinen ääni siunaa Herraa aina ja iankaikkisesti. Ja toinen ääni, jonka kuulin, siunaa Valittua ja valittuja, jotka kulkevat Herrassa. Ja kolmannen äänen minä kuulin rukoilevan ja puhuvan niiden puolesta, jotka vaeltavat maan päällä ja rukoilevat Herran nimessä. Ja minä kuulin neljännen äänen vastustavan saatanaa ja kieltävän häntä tulemasta Herran eteen syyttämään niitä, jotka vaeltavat maan päällä.

Sen jälkeen minä kysyin rauhan enkeliltä, joka kulki kanssani ja joka näytti minulle kaiken, mikä on salattua: "Keitä ovat nämä neljä olentoa, jotka olen nähnyt ja joiden sanat minä olen kuullut ja kirjoittanut muistiin?" Ja hän sanoi minulle: "Tämä ensimmäinen on Mikael, armollinen ja kärsivällinen ja toinen, joka on asetettu yli kaikkien sairauksien ja kaikkien ihmisten lasten haavojen, on Rafael: ja kolmas, joka on asetettu yli kaikkien voimien, on Gabriel: ja neljäs, joka on asetettu yli katumuksen toivoksi kaikille niille, jotka perivät ikuisen elämän, on nimeltään Phanuel." Ja nämä neljä ovat Herran neljä enkeliä ja neljä ääntä, jotka kuulin niinä päivinä.

[Luku 41]

Ja sen jälkeen minä näin kaikki taivaiden salaisuudet, ja kuinka valtakunta on jaettu, ja kuinka ihmisten teot punnitaan vaa`alla. Ja siellä minä näin valittujen rakennuksia ja pyhien rakennuksia, ja minun silmäni näkivät, kuinka kaikki synnintekijät ja Herran nimen kieltäjät ajettiin sieltä pois, eivätkä he voineet olla sen rangaistuksen tähden, joka tulee Herralta. Ja siellä minun silmäni näkivät salamoiden ja ukkosen salaisuudet, ja tuulten salaisuudet, kuinka ne on jaettu puhaltamaan maan yli, ja pilvien ja kasteen salaisuudet, missä ne kehittyvät ja kuinka ne kostuttavat tomuisen maan. Ja siellä minä näin suljetut kammiot, joista tuulet ovat jakautuneet, hallan ja tuulien kammion, sumun kammion, ja pilvien, ja pilven, joka on ollut maan päällä maailman alusta lähtien.

Ja minä näin auringon ja kuun kammiot, josta ne lähtevät ja jonne ne palaavat uudestaan, ja niiden paluun, ja kuinka toinen on toista mahtavampi, ja niiden kiertoradat, ja kuinka ne eivät jätä kiertorataansa, ja ne eivät lisää mitään kiertorataansa, eivätkä poista siitä mitään, ja ovat uskollisia toisilleen sen valan mukaan, jolla ne ovat sidotut toisiinsa. Ja ensimmäiseksi aurinko nousee ja jatkaa matkaansa Herran komennon mukaan, ja mahtava on hänen nimensä aina ja iankaikkisesti.

Ja sen jälkeen minä näin salatun ja näkyvän kuun polun, ja se pitää polkunsa paikallaan päivällä ja yöllä – vastakkain toisen kanssa Herran edessä. Ja ne kiittävät ja ylistävät eivätkä lepää; sillä niille on heidän kiitoksensa lepoa. Sillä aurinko muuttaa usein siunaukset ja kiroukset, ja kuun kiertoradan polku on valo vanhurskaille ja pimeys synnintekijöille Herran nimessä, joka erotti valon ja pimeyden toisistaan, ja jakoi ihmisten henget, ja vahvisti vanhurskaiden henkiä, Hänen vanhurskautensa nimessä. Sillä mikään enkeli ei ole esteenä eikä mikään voima voi olla esteenä, sillä Hän osoittaa heille kaikille tuomion ja Hän tuomitsee heidät kaikki edessään.

[Luku 42]

Viisaus ei löytänyt paikkaa, jossa voisi olla, sitten hänelle valmistettiin paikka taivaissa. Viisaus lähti vaeltamaan ihmisten lasten keskuuteen, eikä löytänyt paikkaa, jossa voisi olla. Viisaus palasi paikalleen ja otti istuimensa enkelten keskuudessa. Ja vääryys lähti kammioistaan: ja hän löysi ne, joita ei etsinyt, ja vaelsi heidän kanssaan, kuin sade erämaassa ja kaste janoisella maalla.

[Luku 43]

Ja minä näin toisia salamoita ja taivaan tähtiä, ja minä näin kuinka Hän kutsui heitä kaikkia nimillään ja ne kuulivat Häntä. Ja minä näin kuinka ne punnitaan oikealla vaa`alla niiden valojen mittasuhteiden mukaan: minä näin niiden leveydet ja niiden ilmestymispäivät, ja kuinka niiden kierto tuottaa valaistuksen: ja minä näin niiden kiertoradan enkelten lukumäärän mukaan, ja kuinka ne ovat uskollisia toisilleen. Ja minä kysyin enkeliltä, joka meni kanssani, joka näytti minulle sen, mikä oli piilotettu: "Mitä nämä ovat?" Ja hän sanoi minulle: " Herra on näyttänyt sinulle niiden tarkoituksen: nämä ovat niiden pyhien nimet, jotka vaeltavat maan päällä ja uskovat Herran nimeen aina ja iankaikkisesti."

[Luku 44]

Myös toisen ilmiön minä näin liittyen salamoihin: kuinka jotkut tähdet nousevat ja tulevat salamoiksi eivätkä voi hajota uudessa muodossaan.

[Luku 45]

Ja tämä on toinen Vertaus, joka koskee niitä, jotka kieltävät pyhien vaelluksen nimen ja Herran nimen.

Ja taivaaseen he eivät tule nousemaan,
ja maan päälle he eivät tule:
Sellaisia tulevat olemaan monet synnintekijät,
jotka ovat kieltäneet Herran nimen,
jotka on näin valmistettu kärsimyksen ja ahdistuksen päivää varten.
Sinä päivänä Minun Valittuni istuu kunnian valtaistuimella
ja koettelee heidän töitään,
ja heidän lepopaikkansa tulevat olemaan lukemattomat.
Ja heidän sielunsa tulevat vahvistumaan heissä, kun he näkevät Minun Valittuni,
ja nuo jotka ovat kutsuneet Minun kunnioitettavaa nimeäni:
Silloin minä laitan Valittuni kulkemaan heidän keskuudessaan.
Ja Minä muutan taivaan ja teen siitä ikuisen siunauksen ja valon
ja Minä muutan maan ja teen siitä siunauksen:
Ja Minä laitan valittuni kulkemaan sen päällä:
Mutta synnintekijät ja pahantekijät eivät sinne jalkaansa aseta.
Sillä Minä olen tehnyt rauhan Minun vanhurskaideni kanssa
ja olen laittanut heidät vaeltamaan edessäni:
Mutta syntisiä odottaa tuomio kanssani,
niin, että minä tulen tuhoamaan heidät maan pinnalta.

[Luku 46]

Ja siellä minä näin Hänet, joka on Kaiken Alku, ja Hänen päänsä oli valkoinen kuin villa, ja Hänen kanssaan oli toinen olento, joka oli kasvoiltaan kuin ihminen, ja hänen kasvonsa olivat täynnä kunniaa, kuin pyhillä enkeleillä. Ja minä kysyin enkeliltä, joka kulki kanssani ja näytti minulle kaikki salatut asiat, tästä Ihmisen Pojasta, kuka Hän oli, ja mistä Hän on, ja miksi Hän kulkee Kaiken Alun kanssa? Ja hän vastasi ja sanoi minulle: Tämä on Ihmisen Poika, jolla on vanhurskaus, jonka kanssa vanhurskaus vaeltaa, ja joka paljastaa kaikki aarteet siitä mikä on salattu, sillä Herra on valinnut Hänet, ja joka on korotettu Herran edessä vanhurskaudessa ikuisesti.

Ja tämä Ihmisen Poika, jonka sinä olet nähnyt, tulee nostamaan kuninkaat ja valtiaat istuimiltaan ja vahvat valtaistuimiltaan ja irrottamaan vahvojen ohjakset, ja särkemään synnintekijöiden hampaat. Ja Hän syrjäyttää kuninkaat valtaistuimiltaan ja valtakunnistaan, koska he eivät ylistä Häntä eivätkä tiedä valtakunnasta, joka heidän ylleen on perustettu. Ja Hän tulee alentamaan vahvojen kasvot ja täyttää ne häpeällä. Ja pimeys tulee olemaan heidän paikkansa, ja madot heidän vuoteensa, eikä heillä tule olemaan toivoa vuoteistaan nousemisesta, koska he eivät ylistä Herran nimeä. Ja nämä ovat ne, jotka tuomitsevat taivaan tähtiä, ja kohottavat kätensä Korkeinta vastaan, ja kulkevat maan päällä. Ja kaikki heidän tekonsa julistavat vääryyttä, ja heidän voimansa lepää heidän rikkauksissaan, ja heidän uskonsa on jumalissa, jotka he ovat tehneet käsillään, ja he kieltävät Herran nimen. Ja he vainoavat Hänen kokoontumistalojaan, ja niitä uskollisia, jotka pitävät kiinni Herran nimestä.

[Luku 47]

Ja niinä päivinä tulee vanhurskaiden rukous olemaan kuultu, ja vanhurskaiden veri on noussut maasta Herran eteen. Niinä päivinä pyhät, jotka vaeltavat ylhäällä taivaissa, yhdistävät äänensä ja rukoilevat ja anovat ja ylistävät ja kiittävät ja siunaavat Herran nimeä vanhurskaiden vuodatetun veren tähden, eikä tuo vanhurskaiden rukous tule olemaan turha Herran edessä, sillä heille tapahtuu oikeus eikä heidän tarvitse kärsiä ikuisesti.

Niinä päivinä minä näin Kaiken Alun, kun Hän istui kunniansa valtaistuimelleen, ja elämän kirjat avattiin hänen eteensä: ja kaikki Hänen sotaväkensä mikä on ylhäällä taivaassa ja Hänen neuvonantajansa seisoivat Hänen edessään, ja pyhien sydämet täytettiin ilolla; sillä vanhurskaiden luku oli täyttynyt, ja rukous oli kuultu, ja vanhurskaiden veret vaadittu Herran edessä.

[Luku 48]

Ja siinä paikassa minä näin vanhurskauden lähteen, joka oli ehtymätön: ja sen ympärillä oli monta viisauden lähdettä: ja kaikki janoiset joivat niistä, ja he tulivat täyteen viisautta, ja he kulkivat vanhurskaiden ja pyhien ja valittujen kanssa. Ja sillä hetkellä tuo Ihmisen Poika nimitettiin Herran ollessa paikalla, ja Hänen nimensä mainittiin Kaiken Alun edessä. Ennen kuin aurinkoa oli luotu, ennen kuin taivaan tähtiä oli tehty, Hänelle oli annettu nimi Herran edessä. Hän tulee olemaan vanhurskaille sauva, johon he voivat nojata eivätkä kaadu, ja hän tulee olemaan valo kaikille kansoille, ja toivo niille, joilla on murhe sydämessä.

Kaikki, jotka vaeltavat maan päällä tulevat kaatumaan maahan Hänen eteensä ja palvomaan Häntä, ja ylistämään ja siunaamaan ja laululla juhlimaan Herraa. Ja tästä syystä Hänet on valittu ja kätketty Hänen eteensä, ennen maailman luomista ja ikuisiksi ajoiksi. Ja Herran viisaus on paljastanut Hänet pyhille ja vanhurskaille, sillä hän on valmistanut vanhurskaiden kohtalon, koska he ovat vihanneet ja halveksineet tätä vääryyden maailmaa, ja ovat vihanneet kaikkia sen töitä ja tekoja Herran nimessä, sillä Hänen nimessään heidät on pelastettu, ja Hänen hyvän tarkoituksensa mukaan se on ollut heille elämäksi.

Näinä päivinä maan kuninkaat ovat heittäytyneet kasvoilleen maahan, ja vahvat, jotka omistavat maan kättensä työn tähden, sillä päivänä, jolloin heitä ahdistetaan ja he tulevat murheellisiksi, he eivät voi pelastaa itseään. Ja Minä annan heidät Valittuni käsiin: kuin olki tulessa, niin he tulevat palamaan pyhien kasvojen edessä: kuin lyijy vedessä he uppoavat vanhurskaiden kasvojen edessä, eikä heistä enää löydetä jälkeäkään. Ja heidän murheensa päivänä tulee olemaan lepo maan päällä, ja heidän edessään he kaatuvat eivätkä nouse uudestaan: kukaan ei ota heitä käsiinsä ja nosta heitä: sillä he ovat kieltäneet Herran ja Hänen Voideltunsa. Olkoon Herran nimi siunattu.

[Luku 49]

Sillä viisautta vuodatetaan kuin vettä, eikä kunnia horju Hänen edessään milloinkaan. Sillä Hän on mahtava kaikissa vanhurskauden salaisuuksissa, ja vääryys katoaa kuin varjo, eikä pysy; sillä Valittu seisoo Herran edessä, ja Hänen kunniansa on aina ja iankaikkisesti, ja Hänen voimansa kaikille sukupolville.

Ja Hänessä vaeltaa viisauden Henki, ja Henki, joka antaa tarkan tuntemuksen, ja ymmärryksen ja voiman Henki, ja niiden henki, jotka ovat nukahtaneet vanhurskaudessa. Ja Hän tulee tuomitsemaan salaiset asiat, eikä kukaan voi sanoa valehtelevaa sanaa Hänen edessään, sillä Hän on Valittu Herran edessä, Hänen hyvän tarkoituksensa mukaan.

[Luku 50]

Ja niinä päivinä muuttuvat pyhät ja valitut, ja päivien valo on heidän yllään, ja kunnia kääntyy pyhille, murheen päivänä, jolloin pahaa tapahtuu syntisille. Ja vanhurskaus tulee voittamaan Herran nimessä; Hän kutsuu toiset todistamaan, että he voisivat katua ja hylätä kättensä teot. Heillä ei tule olemaan kunnioitusta Herran nimen kautta, vaikka Hänen nimensä kautta he tulevat pelastetuiksi, ja Herra säälii heitä, sillä Hänen armonsa on suuri. Ja Hän on oikeudenmukainen tuomiossaan, ja Hänen kunniansa läsnäolossa ei vääryys kestä. Hänen tuomiossaan katumattomat menehtyvät Hänen edessään. Ja tästä lähtien minä en armahda heitä, sanoo Herra.

[Luku 51]

Ja niinä päivinä myös maa antaa takaisin sen, mikä on sille uskottu, ja tuonela antaa takaisin sen minkä se on saanut, ja helvetti antaa takaisin sen minkä se omistaa. Sillä niinä päivinä Valittu nousee, ja Hän valitsee heidän keskuudestaan vanhurskaat ja pyhät: Sillä heidän pelastuksensa päivä on lähellä. Ja niinä päivinä istuu Valittu Minun valtaistuimellani, ja Hänen suustaan lähtevät kaikki viisauden ja neuvon salaisuudet: sillä Herra on antanut Hänelle ja kunnioittanut Häntä. Ja niinä päivinä vuoret hyppivät kuin oinaat, ja kukkulat pomppivat kuin lampaat maidosta tyydytettyinä, ja taivaan enkelien kasvoja valaisee ilo. Ja maa iloitsee, ja vanhurskaat kulkevat sen yllä, ja valitut kävelevät siellä.

[Luku 52]

Ja niiden päivien jälkeen, paikassa, jossa olin nähnyt kaikki näyt salatuista asioista – sillä minut oli kannettu pois tuulenpuuskassa ja viety kohti länttä – siellä minun silmäni näkivät kaikki taivaan salaisuudet, jotka tulevat olemaan, rautaisen vuoren, kuparivuoren, hopeavuoren, kultaisen vuoren, vuoren pehmeästä metallista ja lyijyvuoren. Ja minä kysyin enkeliltä, joka kulki kanssani, sanoen, "Mitä nämä ovat, jotka olen salaa nähnyt?" Ja hän sanoi minulle: "Kaikki nämä asiat, joita olet nähnyt tulevat palvelemaan Hänen Voideltuaan, että Hän olisi voimakas ja vahva maan päällä."

Ja tuo rauhan enkeli vastasi, sanoen minulle: "Odota hetki, ja sinulle paljastetaan kaikki salaiset asiat, jotka ympäröivät Herraa. Ja nämä vuoret, jotka silmäsi ovat nähneet, rautainen vuori, kuparivuori, hopeavuori, kultainen vuori, vuori pehmeää metallia ja lyijyvuori, kaikki nämä tulevat olemaan Valitun läsnäolossa kuin vahaa tulen edessä, ja kuin vesi, joka virtaa alas ylhäältä vuorilta, ja ne tulevat olemaan voimattomia Hänen jalkojensa edessä.

Ja niinä päivinä tulee tapahtumaan, ettei kukaan pelastu kullalla tai hopealla, eikä kukaan voi paeta. Eikä rautaa tule olemaan sotaa varten, eikä kukaan pue rintakilpeä ylleen. Pronssia ei tarvita eikä tinaa arvosteta, eikä lyijyä himoita. Ja kaikki nämä asiat tulevat tuhotuiksi maan pinnalta, kun Valittu ilmestyy Herran kasvojen eteen."

[Luku 53]

Siellä minun silmäni näkivät syvän laakson, jolla oli avoimet suut, ja kaikki, jotka kulkivat maan päällä ja merellä ja saarilla, tuovat sille kaikenlaisia lahjoja, mutta tuo syvä laakso ei tule täyteen. Ja heidän kätensä suorittavat laittomia tekoja, ja synnintekijät kiusaavat kaikkia, joita he laittomasti sortavat: Vielä kaikki synnintekijät tullaan tuhoamaan Herran kasvojen edestä, ja heidät tullaan karkottamaan pois Hänen maansa pinnalta, ja he menehtyvät ikuisiksi ajoiksi. Sillä minä näin kaikki rangaistuksen enkelit oleskelemassa ja valmistelemassa kaikkia saatanan välineitä.

 Ja minä kysyin rauhan enkeliltä, joka kulki kanssani: "Ketä varten he valmistavat näitä välineitä?" Ja hän sanoi minulle: "He valmistavat näitä kuninkaille ja tämän maan mahtaville, että he siten tulisivat tuhotuiksi. Ja tämän jälkeen Vanhurskas ja Valittu ilmestyy seurakuntansa huoneen kanssa: siitä lähtien he eivät enää ole estettyjä Herran nimessä. Ja nämä vuoret eivät tule seisomaan niin kuin maa Hänen vanhurskautensa edessä, vaan kukkulat ovat kuin vesilähde ja vanhurskaat lepäävät synnintekijöiden sorrosta."

[Luku 54]

Ja minä katsoin ja käännyin maan toiseen osaan ja näin siellä syvän laakson palavalla tulella. Ja sinne tuotiin kuninkaat ja valtiaat ja heitä alettiin heittämään tähän laaksoon. Ja siellä minun silmäni näkivät, kuinka he valmistivat näitä heidän välineitään, mittaamattoman painavia rautakahleita.

Ja minä kysyin rauhan enkeliltä, joka kulki kanssani, sanoen: "Keitä varten näitä kahleita valmistetaan?" Ja hän sanoi minulle: "Näitä valmistetaan Azazelin sotajoukoille, niin että he voisivat ottaa heidät ja heittää heidät lopullisen tuomion syvyyteen, ja heidän kasvonsa peitetään terävillä kivillä niin kuin Herra käski. Ja Mikael ja Gabriel ja Rafael ja Phanuel ottavat heidät kiinni tuona suurena päivänä, ja heittävät heidät tuona päivänä palavaan tuliseen pätsiin, että Herra kostaisi heille heidän vääryytensä, kun he tulivat alamaisiksi saatanalle ja johdattivat harhaan nuo, jotka maan päällä vaeltavat."

Ja niinä päivinä tulee rangaistus Herralta, ja Hän avaa kaikki vesien kammiot, jotka ovat ylhäällä taivaissa, ja lähteissä, jotka ovat maan alla. Ja kaikki vedet liittyvät vesiin: tuo, mikä on ylhäällä taivaissa, on maskuliininen ja vesi, joka on maan alla, on feminiininen. Ja ne tulevat tuhoamaan kaikki, jotka kulkevat maan päällä ja ne, jotka kulkevat taivaan loppujen alla. Ja kun he ovat tunnistaneet vääryytensä, jota he ovat tehneet maan päällä, silloin he menehtyvät näiden kautta.

[Luku 55]

Ja tuon jälkeen Kaiken Alku katui ja sanoi: "Turhaan olen tuhonnut kaikki, jotka kulkevat maan päällä." Ja Hän vannoi suuren nimensä kautta: "Tästä lähtien en tee niin kaikille, jotka kulkevat maan päällä, ja Minä asetan merkin taivaisiin: ja tämä tulee olemaan lupaus hyvästä uskosta Minun ja heidän välilleen ikuisesti, niin kauan kuin taivas on maan päällä. Ja tämä on Minun käskyni mukaan: kun Minä olen tämän tähden halunnut ottaa heidät kiinni enkelien käsien kautta ahdistuksen ja tuskan päivänä, Minä laitan rangaistukseni ja vihani heidän ylleen, sanoo Herra Jumala. Te mahtavat kuninkaat, jotka kuljette maan päällä, te tulette katsomaan Minun Valittuani, kuinka hän istuu kunnian valtaistuimella ja tuomitsee Azazelin ja kaikki hänen liittolaisensa ja kaikki hänen sotajoukkonsa Herran nimessä."

[Luku 56]

Ja minä näin siellä rangaistuksen enkelien sotajoukkojen menevän, ja he pitelivät ruoskia ja rautaisia ja pronssisia kahleita. Ja minä kysyin rauhan enkeliltä, joka kulki kanssani, sanoen: "Kenen luokse ovat nämä, jotka pitelevät ruoskia, menossa?" Ja hän sanoi minulle: "Heidän valittujensa ja rakkaidensa luokse, että ne heitettäisiin laakson syvyyden kuiluun.

Ja silloin tuo laakso tulee täyteen heidän valittujaan ja rakkaitaan,
ja heidän elinpäivänsä ovat lopussa,
ja heidän harhaan johtamisen päiviä ei siitä eteenpäin muistella.
Ja noina päivinä enkelit palaavat
ja sinkoavat itsensä itään yli Parthian Ja Meedian:
He hämmentävät kuninkaat, niin että levottomuuden henki tulee heidän ylleen,
ja he nousevat valtaistuimiltaan,
että he murtautuisivat ulos kuin leijonat luolistaan,
ja kuin nälkäiset sudet laumojensa keskuudessa.
Ja he menevät ja tallaavat jalkojen alla Hänen valittujensa maata
ja Hänen valittujensa maa tulee olemaan heidän edessään taistelualue ja valtatie:
mutta vanhurskaideni kaupunki tulee olemaan este heidän hevosilleen.
Ja he alkavat taistella keskenään,
ja heidän oikea kätensä on voimallinen heitä vastaan,
ja ihminen ei tunne veljeään,
eikä poika isäänsä tai äitiään,
Kunnes heidän teurastamillaan ruumiilla ei ole lukua,
eikä heidän rangaistuksensa ole turhaa.
Noina päivinä tuonela avaa kitansa
ja heidät kaikki nielaistaan sinne
ja heidän tuhonsa on lopussa;
tuonela kuluttaa synnintekijät valittujen läsnäollessa."

[Luku 57]

Ja tapahtui tämän jälkeen, että minä näin toisen sotajoukon, vaunuja ja ratsumiehiä, tulevan tuulissa, idästä ja lännestä, etelään. Ja heidän vaunujensa meteli kuultiin, ja kun tämä levottomuus alkoi, pyhät taivaasta havaitsivat sen ja maan perustukset siirrettiin paikoiltaan ja sen ääni kuultiin yhdessä päivässä, yhdestä taivaan äärestä toiseen. Ja he kaikki kaatuvat alas ja palvovat Herraa. Ja tämä on toisen vertauksen loppu.

[Luku 58]

Ja minä aloin puhua kolmatta vertausta liittyen vanhurskaisiin ja valittuihin.

Siunattuja olette te, vanhurskaat ja valitut,
sillä loistelias tulee olemaan kohtalonne!
Ja vanhurskaat tulevat olemaan kuin auringon valo.
Ja valitut ikuisen elämän valossa:
Heidän elinpäivänsä ovat loputtomat,
ja pyhien päivät lukemattomat.
Ja he etsivät valoa ja löytävät vanhurskauden Herran kanssa:
Vanhurskaille on rauha Ikuisen Herran nimessä.
Ja tämän jälkeen se sanotaan pyhille taivaassa,
että he etsisivät vanhurskauden salaisuuksia, uskon perintöä:
sillä se on tullut kirkkaaksi kuin aurinko maan yllä,
ja pimeys on menneisyyttä.
Ja tulee olemaan valo, joka ei pääty milloinkaan,
ja päivien rajaa ei heille tule,
sillä ensin on tuhottu pimeys,
ja valo vahvistettu Herran edessä,
ja oikeamielisyyden valo vahvistettu ikuisiksi ajoiksi Herran edessä.

[Luku 59]

Noina päivinä minun silmäni näkivät salamoiden ja valojen salaisuudet, ja tuomion, jonka he jakavat: ja ne valaisevat siunaukseksi tai kiroukseksi, niin kuin Herra tahtoo. Ja siellä minä näin ukkosen salaisuudet, ja kuinka sen ääni kuullaan, kun se ääntelee ylhäällä taivaalla, ja hän antoi minun nähdä tuomiot, joita jaettiin maan päällä, niiden ollessa hyvinvoinniksi ja siunaukseksi tai kiroukseksi Herran sanan mukaan. Ja tuon jälkeen kaikki valojen ja salamoiden salaisuudet näytettiin minulle, ja ne valaisevat siunaukseksi ja tyydytykseksi.

[Luku 60] Katkelma Nooan kirjasta

Vuonna 500, seitsemännessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä Eenokin elämässä. Tuossa vertauksessa minä näin, kuinka mahtava järistys laittoi taivaiden taivaan järisemään, ja Korkeimman sotajoukko ja enkelit, tuhansien tuhat ja 10000 kertaa 10000 tehtiin levottomiksi suurella häirinnällä. Ja Kaiken Alku istui kunniansa valtaistuimella, ja enkelit ja vanhurskaat seisoivat Hänen ympärillään.

Ja suuri vavistus tarttui minuun, ja pelko piti minusta kiinni, ja lantioni antoi tietä, ja ohjakseni olivat hajallaan, ja minä kaaduin kasvoilleni. Ja Mikael lähetti toisen enkelin pyhien joukosta ja hän nosti minut ylös, ja kun hän oli nostanut minut ylös, minun henkeni palasi; sillä minä en ollut kyennyt kestämään tämän sotajoukon katsomista, ja levottomuutta ja taivaan järisemistä.

Ja Mikael sanoi minulle: "Miksi sinut on tehty rauhattomaksi tällaisesta näystä? Tähän päivään saakka kesti Hänen armonsa päivä, ja Hän on ollut armollinen ja kärsivällinen noita kohtaan, jotka kulkevat maan päällä. Ja kun se päivä ja voima ja rangaistus ja tuomio tulevat, jotka Herra on valmistanut noille, jotka eivät palvo vanhurskasta lakia ja noille, jotka kieltävät vanhurskaan tuomion, ja noille, jotka ottavat Hänen nimensä turhaan – tuo päivä on valmistettu valituille liitoksi ja synnintekijöille kuolemantuomioksi. Kun Herran rangaistus lepää heidän yllään, se lepää, että Herran rangaistus ei tulisi turhaan, ja se tappaa lapset äiteineen ja lapset isineen. Jälkeenpäin tuomio tulee Hänen armonsa ja Hänen kärsivällisyytensä mukaan."

Ja tuona päivänä erotettiin kaksi hirviötä, naarashirviö nimeltään Leviathan, kulkemaan meren syvyyksiin, vesien lähteiden ylle. Mutta uros on nimeltään Behemoth, joka asutti autiota erämaata nimeltä Duidain, itään puutarhasta, jossa valitut ja vanhurskaat vaeltavat, ja josta minun isoisäni otettiin ylös, seitsemäs Aadamista, ensimmäisestä Herran luomasta ihmisestä. Ja minä pyysin toista enkeliä, että hän näyttäisi minulle näiden hirviöiden mahtavuuden, ja kuinka ne erotettiin yhtenä päivänä ja heitettiin, yksi meren syvyyksiin ja toinen erämaan kuivuuteen. Ja hän sanoi minulle: "Sinä ihmisen poika, tässä sinä etsit tietoosi sitä, mikä on kätkettyä!"

Ja toinen enkeli, joka kulki kanssani ja näytti minulle, mikä oli kätkettyä, kertoi minulle, mitä on ensimmäisenä ja viimeisenä taivaassa, korkeudessa ja maan alla syvyydessä ja taivaan äärissä ja taivaan perustuksessa. Ja tuulten kammiot, ja kuinka tuulet jakautuvat ja punnitaan, ja tuulten käytävät lasketaan, jokainen tuulen voiman mukaan, ja kuun valojen voimakkuuden sopivan voiman mukaan, ja tähtien joukot niiden nimen mukaan ja sen mukaan, kuinka kaikki joukot on jaettu.

Ja ukkoset niiden paikkojen mukaan, jossa ne vaikuttavat, ja kaikki jaot, jotka on tehty salamoiden kesken, että ne valaisisivat, ja niiden sotajoukon, että se tottelisi heti. Sillä ukkosella on sille osoitetut lepopaikat, kun se odottaa jylinäänsä, ja ukkonen ja salama ovat erottamattomat, ja vaikka ne eivät ole yksi ja jakamaton, ne kulkevat molemmat yhdessä läpi hengen eivätkä eroa toisistaan. Sillä kun salama valaisee, ukkonen muodostaa äänensä ja henget pakotetaan pitämään taukoa jyrinän ajan, ja niiden väli jakautuu tasaisesti; sillä niiden jyrinöiden aarrevarasto on kuin hiekkaa, ja jokainen niistä on jyristessään pidetty aisoissa ja käännetty takaisin hengen voimalla ja työnnetty eteenpäin moniin maan neljänneksiin. Ja meren henki on maskuliininen ja voimakas, ja sen voimakkuuden mahtavuuden mukaan Hän vetää sitä takaisin ohjaksilla ja samalla tavalla sitä ajetaan eteenpäin ja se hajoaa kaikille maan vuorille.

Ja huurteisen jään henki on sen oma enkeli, ja hallan henki on hyvä enkeli. Ja lumen henki on hylännyt kammionsa voimakkuutensa tähden. Siellä on erityinen henki sisällä, ja tuo, mikä laskeutuu siitä, on kuin savu, ja sen nimi on jää. Ja usvan henki ei liity niihin niiden kammioissa, vaan sillä on erityinen kammio; sillä sen kierto on loistelias sekä valossa että pimeydessä ja talvella ja kesällä ja sen kammiossa on enkeli.

Ja kasteen hengellä on paikkansa taivaan äärissä, ja se on yhteydessä sateen kammioihin, ja sen kierto on talvella ja kesällä: ja sen pilvet ja usvan pilvet ovat yhteydessä, ja toinen antaa toiselleen. Ja kun sateen henki lähtee kammiostaan, enkelit tulevat ja avaavat kammion ja johdattavat sen ulos ja kun se on hajaantunut yli koko maan, se yhtyy maan vesiin. Ja kun se yhtyy vesiin maan päällä, se kohoaa usvana takaisin kammioihinsa. Sillä vedet ovat niitä varten, jotka kulkevat maan päällä; sillä ne ovat ravinnoksi maalle Korkeimmalta, joka on taivaassa; siksi on annos sadetta ja enkelit ovat siitä vastuussa. Ja näitä asioita minä näin kohti vanhurskaiden puutarhaa. Ja rauhan enkeli, joka oli kanssani, sanoi minulle: "Nämä kaksi hirviötä, jotka on valmistettu Jumalan suuruuden mukaan, …

[Luku 61]

Ja noina päivinä minä näin, kuinka pitkiä köysiä annettiin noille enkeleille, ja he ottivat siivet itselleen ja lensivät, ja he menivät kohti pohjoista. Ja minä kysyin enkeliltä sanoen hänelle: "Miksi nuo enkelit ovat ottaneet nämä köydet ja menneet pois?" Ja hän sanoi minulle: "He ovat menneet mittaamaan." Ja enkeli, joka kulki kanssani, sanoi minulle:

 "Nämä tuovat vanhurskaiden mitat,
ja vanhurskaiden köydet vanhurskaille,
että he jättäytyvät Herran nimelle aina ja iankaikkisesti.
Valittu alkaa vaeltamaan valittujen kanssa,
ja nuo ovat mitat, jotka annetaan uskolle
ja joka vahvistaa vanhurskautta.
Ja nämä mitat tulevat paljastamaan kaikki maan syvyyksien salaisuudet,
ja nuo, jotka erämaa on tuhonnut,
ja nuo, jotka pedot ovat kalvaneet,
ja nuo, jotka meren kalat ovat nielaisseet,
että he voisivat palata ja sitoa itsensä
Valitun päivänä;
Sillä ketään ei tuhota Herran edessä
eikä kukaan voi olla hävitetty.

Ja kaikki, jotka kulkevat ylhäällä taivaassa, saivat käskyn ja voiman ja äänen ja valon, kuin tuli.
Ja tuota Yhtä he ensimmäisillä sanoillaan siunasivat,
ja ylistivät ja palvoivat viisaudella
ja he olivat viisaita puheessa ja elämän hengessä.
Ja Herra asetti Valitun kunnian valtaistuimelle.

Ja hän tulee tuomitsemaan kaikki pyhien teot ylhäällä taivaassa,
ja vaa'assa heidän tekonsa tullaan punnitsemaan.

Ja kun hän kohottaa kasvonsa
tuomitsemaan heidän salaiset tiensä Herran nimen sanan mukaan,
ja heidän polkunsa Herran vanhurskaan tuomion tien mukaan,
silloin he kaikki puhuvat yhdellä äänellä ja siunaavat,
ja kunnioittavat ja ylistävät ja pyhittävät Herran nimeä.

Ja Hän kutsuu kaikkia taivaiden sotajoukkoja, ja kaikkia pyhiä yläpuolella, ja Jumalan sotajoukkoa, kerubeja, serafeja ja ophanneja, ja kaikkia voiman enkeleitä ja kaikkia ruhtinaallisia enkeleitä ja Valittua ja muita voimia maan päällä ja veden yllä. Tuona päivänä kohoaa yksi ääni ja siunaa ja kunnioittaa ja korottaa uskon hengessä, ja viisauden hengessä, ja kärsivällisyyden hengessä, ja armon hengessä, ja tuomion ja rauhan hengessä, ja hyvyyden hengessä, ja kaikki sanovat yhdellä äänellä: "Siunattu olkoon Hän, ja olkoon Herran nimi siunattu aina ja iankaikkisesti."

Kaikki, jotka eivät nuku, ylhäällä taivaassa ylistävät Häntä.
Kaikki pyhät, jotka ovat taivaassa, ylistävät Häntä
ja kaikki valitut, jotka kulkevat elämän puutarhassa:
Ja jokainen valon henki, joka kykenee siunaamaan ja kunnioittamaan ja ylistämään ja pyhittämään Sinun siunattua nimeäsi,
ja kaikki liha tulee mittaamattomasti kunnioittamaan ja siunaamaan Sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti.
Sillä suuri on Herran armo, hän on kärsivällinen,
ja kaikki Hänen tekonsa ja kaiken, mitä Hän on luonut, Hän on paljastanut vanhurskaille ja valituille Herran nimessä."

[Luku 62]

Ja näin Herra käski kuninkaita ja valtiaita ja korotettuja ja noita, jotka kulkevat maan päällä, ja sanoi:
"Avatkaa silmänne ja nostakaa sarvenne jos te kykenette tunnistamaan Valitun."
Ja Herra asetti Hänet kunniansa valtaistuimelle,
ja vanhurskauden Henki virtasi Hänen yltään,
ja Hänen suunsa sana tappaa kaikki synnintekijät,
ja kaikki epäoikeudenmukaiset tuhotaan Hänen kasvojensa edestä.
Ja tuona päivänä siellä seisovat kaikki kuninkaat ja valtiaat,
ja korotetut ja ne, jotka omistavat maan,
ja he tulevat näkemään ja tunnistamaan, kuinka Hän istuu kunniansa valtaistuimella,
ja vanhurskaus saa oikeuden Hänen edessään,
eikä Hänen edessään puhuta valehtelevaa sanaa.
Silloin heidän ylleen tulee tuska, kuin naiselle synnytyskivuissaan,
kun hänen lapsensa tulee kohdun suulle,
ja hänellä on synnytystuskia.
Ja yksi osa heistä katsoo toiseen,
ja he ovat kauhuissaan,
ja heidän kasvonsa katsovat alas,
ja tuska tarttuu heihin,
kun he näkevät Ihmisen Pojan istuvan kunniansa valtaistuimella.
Ja kuninkaat ja valtiaat ja kaikki, jotka omistavat maata, siunaavat ja kunnioittavat ja ylistävät Häntä, joka hallitsee kaikkea, ja joka oli kätketty.
Sillä alusta alkaen Ihmisen Poika oli kätketty,
ja Korkein varjeli Häntä mahtavuudellaan,
ja paljasti Hänet valituille.
Ja valittujen ja pyhien seurakunta kylvetään,
ja kaikki valitut seisovat Hänen edessään tuona päivänä.
ja kaikki kuninkaat ja valtiaat ja korotetut ja maan hallitsijat kaatuvat kasvoilleen Hänen edessään,
ja palvovat ja asettavat toivonsa tuohon Ihmisen Poikaan,
ja anovat Häntä ja rukoilevat armoa Hänen käsistään.
Siitä huolimatta, että Herra niin heitä painostaa,
he kiirehtivät pois Hänen läsnäolostaan,
ja heidän kasvonsa täyttyvät häpeällä,
ja pimeys kasvaa syvemmäksi heidän kasvoillaan.
Ja Hän johdattaa heidät enkeleille rangaistavaksi,
jakaakseen kostoa heille, koska he ovat sortaneet Hänen lapsiaan ja Hänen valittuaan
Ja he ovat silmänruokaa vanhurskaille ja Hänen valituilleen:
he iloitsevat heistä,
koska Herran viha lepää heidän yllään,
ja Hänen miekkansa on juovuksissa heidän verestään.
Ja tuona päivänä vanhurskaat ja valitut ovat pelastettuja,
eivätkä he siitä lähtien enää milloinkaan näe synnin- ja vääryydentekijöiden kasvoja.
Ja Herra asuu heissä,
ja tuon Ihmisen Pojan kanssa he syövät
ja lepäävät ja nousevat aina ja iankaikkisesti.
Ja vanhurskaat ja valitut nostetaan maasta,
ja heidän kasvonsa eivät enää katso alas.
Ja heidät on puettu kunnian vaatteisiin,
Ja nämä ovat elämän vaatteet Herralta:
eivätkä teidän vaatteenne vanhene,
eikä kunnianne katoa pois Herran edestä.

[Luku 63]

Noina päivinä valtiaat ja kuninkaat, jotka omistavat maan, tulevat rukoilemaan, että heille suotaisiin pieni hengähdystauko Hänen rangaistuksensa enkeleiltä, joille heidät on luovutettu, että he kaatuisivat alas ja palvoisivat Herran edessä ja tunnustaisivat syntinsä Hänen edessään. Ja he siunaavat ja kunnioittavat Herraa ja sanovat:

"Siunattu olkoon Herra ja kuninkaiden Herra,
ja valtiaiden Herra ja rikkaiden Herra,
ja kunnian Herra ja viisauden Herra,
ja loistava kaikessa salatussa on Sinun voimasi sukupolvesta sukupolveen,
ja Sinun kunniasi aina ja iankaikkisesti.
Syvät ovat kaikki Sinun salaisuutesi ja lukemattomat,
ja Sinun vanhurskautesi on laskematon.
Me olemme nyt oppineet, että meidän tulee kunnioittaa
ja siunata kuninkaiden Herraa ja Häntä, joka on Kuningas yli kaikkien kuninkaiden."
Ja he tulevat sanomaan: "Olisipa meillä lepo kunnioittaa ja kiittää,
ja tunnustaa uskomme Hänen kunniansa edessä!
Ja nyt me ikävöimme pientä lepoa vaan emme löydä:
Me seuraamme sääliä emmekä saavuta:
Ja valo on kadonnut edestämme,
ja pimeys on paikkamme aina ja iankaikkisesti.
Sillä me emme ole uskoneet Häneen
emmekä kunnioittaneet Herran nimeä
vaan meidän toivomme oli valtakuntamme valtikassa ja kunniassamme.
Ja kärsimyksemme ja ahdistuksemme päivänä Hän ei meitä pelasta,
emmekä löydä hengähdystaukoa tunnustukselle,
että Herramme on oikea kaikissa teoissaan ja tuomioissaan ja oikeudessaan,
ja Hänen tuomioissaan ei kunnioiteta henkilöä.
Ja me poistumme Hänen kasvojensa edestä tekojemme tähden,
ja kaikki syntimme on luettu vanhurskauteen."
Nyt he sanovat itselleen: "Sielumme ovat täynnä väärää voittoa, mutta se ei estä meitä laskeutumasta sen keskeltä tuonelan taakkaan."
Ja tuon jälkeen heidän kasvonsa täytetään pimeydellä
ja häpeällä Ihmisen Pojan edessä,
ja heidät ajetaan Hänen läsnä olostaan,
ja miekka asuu Hänen kasvojensa edessä heidän keskellään.

Näin puhui Herra: "Tämä on määräys ja tuomio kunnioituksella valtiaille ja kuninkaille ja korotetuille ja niille, jotka omistavat maata Herran edessä."

[Luku 64]

Ja muita muotoja minä näin kätkettynä tuohon paikkaan. Minä kuulin enkelin äänen sanovan: "Nämä ovat enkelit, jotka laskeutuivat maahan ja paljastivat, mitä oli salattu, ihmisten lapsille, ja viettelivät ihmisten lapset tekemään syntiä."

[Luku 65]

Ja noina päivinä Nooa näki maan, että se oli vajonnut ja sen tuho oli lähellä. Ja hän nousi sieltä ja meni maan ääriin ja huusi ääneen isoisäänsä Eenokia: ja Nooa sanoi kolme kertaa katkeroituneella äänellä: "Kuule minua, kuule minua, kuule minua." Ja minä sanoin hänelle: "Kerro minulle, mitä tämä on, mitä on tapahtumassa maalle, että maa on pahassa pulassa ja vapisee, etten menehtyisi sen kanssa."

Ja oli suuria äkillisiä tärähtelyjä maan päällä, ja taivaasta kuului ääni ja minä kaaduin kasvoilleni. Ja isoisäni Eenok tuli ja seisoi vierelläni ja sanoi minulle: "Miksi olet huutanut minua katkeralla huudolla ja itkulla? Ja käsky on lähtenyt Herralta liittyen kaikkiin niihin, jotka vaeltavat maan päällä, että heidän raunioitumisensa on täyttynyt, koska he ovat oppineet kaikki enkelien salaisuudet ja kaiken saatanan väkivallan ja kaikki heidän salaisimmat voimansa, ja kaikki niiden voimat, jotka harjoittavat velhoutta ja kaiken noituuden voiman ja kaikki niiden voimat, jotka tekevät sulatettuja patsaita koko maalle. Ja kuinka hopeaa tuotetaan maan tomusta ja kuinka maasta saadaan pehmeää metallia. Sillä lyijyä ja tinaa ei tuoteta maasta samoin kuin muita: lähde tuottaa niitä, ja siellä seisoo enkeli, ja se enkeli on huomattava."

Ja sen jälkeen isoisäni Eenok otti minua kädestä ja nosti minut ylös ja sanoi minulle: "Mene, sillä minä olen pyytänyt Herraa tämän maan järisemistä koskien. Ja Hän sanoi minulle: ”Heidän vääryytensä tähden heidän tuomionsa on päätetty, enkä enää pidättele sitä, velhouksien tähden, joita he ovat etsineet ja oppineet, maa ja ne, jotka kulkevat siellä, tuhotaan.” Ja näillä ei ole milloinkaan tilaa katumukselle, koska heille on näytetty se, mikä oli salattu ja he ovat kirottuja: mutta mitä sinuun tulee, minun poikani, Herra tietää, että sinä olet puhdas ja syytön tähän salaisuuksiin liittyvään nuhteluun.

Ja Hän on säätänyt kohtaloksesi nimesi pyhien joukkoon,
ja varjelee sinut niiden keskuudesta, jotka kulkevat maan päällä,
ja on määrännyt kohtaloksesi vanhurskaan siemenesi sekä kuninkuudeksi että suureksi kunniaksi,
ja siemenestäsi lähtee vanhurskaiden ja lukemattomien pyhien ikuinen lähde.

[Luku 66]

Ja sen jälkeen hän näytti minulle rangaistuksen enkelit, jotka on valmistettu tulemaan ja päästämään irti kaikki vesien voimat, jotka ovat alhaalla maassa, tarkoituksenaan tuoda tuomio ja tuho kaikille, jotka ovat maan päällä. Ja Herra antoi käskyn enkeleille, jotka menivät edeltä, etteivät antaisi vesien nousta vaan pidättelisivät niitä huolella, sillä nuo enkelit olivat vesien voimien yläpuolella. Ja minä menin pois Eenokin luota.

[Luku 67]

Ja noina päivinä Jumalan sana tuli minulle, ja Hän sanoi minulle: "Nooa, sinun osasi on tullut ylös eteeni, osa ilman syytöstä, rakkauden ja oikeamielisyyden osa. Ja nyt enkelit tekevät puusta rakennusta ja kun he ovat viimeistelleet urakan, Minä asetan käteni sen ylle ja varjelen sitä, ja siitä tulee lähtemään elämän siemen, ja muutos tulee asettumaan niin, että maa ei jää ilman asukasta. Ja minä kiinnitän siemenesi eteeni ikuisiksi ajoiksi, ja minä levitän kauas ne, jotka kulkevat kanssasi, heissä ei ole hedelmättömyyttä maan pinnalla, vaan he ovat siunattuja ja moninkertaistuvat maan päällä Herran nimessä.

Ja Hän vangitsee ne enkelit, jotka ovat osoittaneet vääryyttä, tuohon palavaan laaksoon, jonka minun isoisäni Eenok oli aikaisemmin näyttänyt, lännessä, kultaisten ja hopeisten ja rautaisten ja pehmeämetallisten ja tinavuorien keskellä. Ja minä näin tuon laakson, jossa oli suuri mullistus ja vesipyörre. Ja kun kaikki tämä tapahtui, tuosta tulisesta sulasta metallista ja tuosta tuon paikan pyörteestä valmistui rikin tuoksua, ja se yhtyi noihin vesiin, ja tuo niiden enkelien laakso, jotka olivat johtaneet ihmiset harhaan, paloi tuon maan alapuolella. Ja sen laaksoista lähti tulivirtoja, joissa rangaistaan näitä enkeleitä, jotka kulkevat maan päällä.

Mutta noina päivinä nuo vedet palvelevat kuninkaita ja valtiaita ja korotettuja, ja niitä, jotka kulkevat maan päällä, ruumiin parannukseksi ja hengen rangaistukseksi; nyt heidän henkensä on täynnä himoa, että heitä rangaistaisiin ruumiissaan, sillä he ovat kieltäneet Herran, ja näkevät rangaistuksensa päivittäin, eivätkä vieläkään usko Hänen nimeensä. Ja siinä suhteessa, kun heidän ruumiidensa palaminen tulee vakavammaksi, vastaava muutos tapahtuu heidän hengessään, aina ja iankaikkisesti, sillä Herran edessä ei kukaan lausu turhaa sanaa. Sillä tuomio tulee heidän ylleen, koska he uskovat ruumiinsa himoon ja kieltävät Herran Hengen.

Ja nuo samat vedet käyvät läpi muutoksen noina päivinä; sillä kun niitä enkeleitä rangaistaan näissä vesissä, nämä vesilähteet muuttavat lämpötilaansa, ja kun enkelit nousevat ylös, tämä lähteiden vesi muuttuu ja tulee kylmäksi. Ja minä kuulin Mikaelin vastaavan ja sanovan: ”Tämä tuomio, jolla enkelit tuomitaan, on todistus niitä kuninkaita ja valtiaita varten, jotka omistavat maan.” Koska nämä tuomion vedet palvelevat kuninkaiden ruumiiden parantamista ja heidän ruumiinsa himoa, siksi he eivät näe, eivätkä usko, että nuo vedet muuttuvat ja tulevat tuleksi, joka palaa ikuisesti.

[Luku 68]

Ja tuon jälkeen minun isoisäni Eenok antoi minulle opetusta kaikista niistä salaisuuksista Vertauksien kirjasta, niistä, jotka oli annettu hänelle, ja hän laittoi ne yhteen minua varten Vertauksien kirjan sanoihin. Ja tuona päivänä Mikael vastasi Rafaelille ja sanoi: ”Hengen voima muuttaa, ja laittaa minut vapisemaan salaisuuksien tuomion kovuuden tähden, enkelien tuomion tähden. Kuka voi kestää sen ankaran tuomion, mikä on valmistettu, ja jonka edessä he sulavat pois?”

Ja Mikael vastasi jälleen ja sanoi Rafaelille: ”Kuka hän on, jonka sydän ei pehmenisi sen tähden, ja jonka munaskuut eivät tulisi murheellisiksi tämän tuomion sanan tähden, joka on lähtenyt niiden tähden, jotka ovat johdattaneet heitä näin pois?” Ja tapahtui, kun hän seisoi Herran edessä, että Mikael sanoi näin Rafaelille: ”Minä en ota osaa heidän tekoihinsa Herran silmien alla, sillä Herra on ollut vihainen heille, koska he tekevät niin kuin he olisivat Herra. Siksi kaikki se, mikä on salattua, tulee heidän ylleen aina ja iankaikkisesti, sillä ei enkelillä eikä ihmisellä ole siihen osaa, vaan ainoastaan he ovat saaneet tuomionsa ikuisiksi ajoiksi.

[Luku 69]

Ja tämän tuomion jälkeen he kauhistuvat ja vapisevat, koska tämä on näytetty niille, jotka kulkevat maan päällä. Ja katso, noiden enkelien nimet [ja nämä ovat heidän nimensä: ensimmäinen heistä Samjaza, toinen Artaqifa, ja kolmas Armen, neljäs Kokabel, viides Turael, kuudes Rumjal, seitsemäs Danjal, kahdeksas Neqael, yhdeksäs Baraqel, kymmenes Azazel, yhdestoista Armaros, kahdestoista Batarjal, kolmastoista Busasejal, neljästoista Hananel, viidestoista Turel, ja kuudestoista Simapesiel, seitsemästoista Jetrel, kahdeksastoista Tumael, yhdeksästoista Turel, kahdeskymmenes Rumael, kahdeskymmenes ensimmäinen Azazel. Ja nämä ovat heidän enkeliensä johtajat ja heidän nimensä, ja satojen ja viisien kymmenten ja kymmenten päälliköt.]

Ensimmäisen nimi Jeqon: se on hän, joka johti harhaan kaikki Jumalan pojat, ja toi heidät alas maan päälle ja johdatti heidät harhaan ihmisten tyttärien kautta.

Ja toinen oli nimeltään Asbeel: hän osoitti Jumalan pyhille pojille pahan suunnitelman ja johdatti heitä harhaan niin, että he saastuttivat ruumiinsa ihmisten tyttärien kanssa.

Ja kolmas oli nimeltään Gadreel: hän on se, joka näytti ihmisten lapsille kaikki kuoleman kukoistukset ja hän johdatti Eevan harhaan, ja näytti kuoleman aseet ihmisten pojille, kilven ja panssaripaidan, ja miekan taistelua varten, ja kaikki kuoleman aseet ihmisten lapsille. Ja hänen kädestään ne ovat lähteneet niitä vastaan, jotka kulkevat maan päällä, tuosta päivästä ja ikuisesti.

Ja neljäs oli nimeltään Penemue: hän opetti ihmisten pojille katkeran ja suloisen, ja hän opetti heille kaikki heidän viisautensa salaisuudet. Ja hän opasti ihmisiä kirjoittamaan musteella ja paperilla, ja sen kautta monet tekivät syntiä ikuisuudesta ikuisuuteen ja tähän päivään saakka. Sillä ihmisiä ei luotu sellaista tarkoitusta varten, antaakseen vahvistusta hyvälle uskolleen kynällä ja musteella. Sillä ihmiset luotiin tarkalleen enkelien kaltaisiksi, aikomuksena, että he jatkaisivat puhtaina ja vanhurskaina, ja kuolema, joka tuhoaa kaiken, ei olisi saanut otetta heistä, mutta tämän heidän tietonsa kautta he menehtyvät, ja tämän voiman kautta minä kulun.

Ja viides oli nimeltään Kasdeja: tämä on hän, joka näytti ihmisten lapsille kaikki pahojen henkien ja paholaisten lumoukset, ja sikiön lumoukset kohdussa, että se katoaisi, ja sielun lumoamiset, käärmeen puremat, ja ne lumoukset, jotka tapahtuvat keskipäivän kuumuuden kautta, käärmeen pojan nimeltään Tabaet.

Ja tämä on Kasbeelin tehtävä, sen valan johtaja, jonka hän näytti pyhille, kun hän kulki korkeudessa kirkkaudessa ja sen nimi on Biqa. Tämä enkeli vaati Mikaelia näyttämään hänelle sen salatun nimen, että hän voisi muotoilla sen valaan, niin että ne järkkyisivät tuon nimen ja valan edessä, joka paljasti kaiken, mikä oli salattua, ihmisten lapsille. Ja tämä on tämän valan voima, sillä se on voimallinen ja vahva, ja hän asetti tämän valan Mikaelin käteen.

Ja nämä ovat tämän valan salaisuudet... Ja he ovat vahvoja tämän valan kautta: Ja taivas oli pidätetty ennen kuin maailma luotiin ja ikuisesti. Ja sen kautta maa perustettiin veden yläpuolelle, ja vuorten salaisista syvennyksistä tuli kauniita vesiä, maailman luomisesta ja ikuisuuteen saakka. Ja tuon valan kautta meri luotiin, ja sen perustukseksi Hän asetti hiekan sen vihan aikaa vastaan, ja se ei uskalla ylittää sitä, maailman luomisesta ikuisuuteen saakka. Ja tuon valan kautta syvyydet tehtiin kestäviksi, ja ne eivät lähde paikoiltaan ikuisuudesta ikuisuuteen. Ja tuon valan kautta aurinko ja kuu täydentävät kierroksensa, eivätkä poikkea säädöksestään ikuisuudesta ikuisuuteen. Ja tuon valan kautta tähdet kulkevat kiertonsa, ja Hän kutsuu niitä nimiltä, ja he vastaavat Hänelle ikuisuudesta ikuisuuteen.

[Ja samalla tavalla veden henget, ja tuulten henget, ja kaikkien tuulenhenkäysten, ja niiden polut kaikista tuulten neljänneksistä. Ja siellä on varjeltuna ukkosen ääniä ja salamoiden valoa: ja siellä on varjeltuna hallan kammiot ja jään kammiot, ja sumun kammiot, ja sateen ja kasteen kammiot. Ja kaikki nämä uskovat ja kiittävät Herran edessä ja ylistävät kaikella voimallaan, ja heidän ruokansa on jokaisessa kiitoksessa: he kiittävät ja ylistävät Herran nimeä aina ja iankaikkisesti.]

Ja tämä vala on mahtava, ja sen kautta heidän polkunsa varjellaan eikä heidän kiertonsa tuhoudu. Ja heidän keskuudessaan oli suuri ilo, ja he siunasivat ja ylistivät ja palvoivat, koska tuon Ihmisen Pojan nimi oli paljastettu heille. Ja Hän istui kunniansa valtaistuimella ja tuomiovalta annettiin Ihmisen Pojalle, ja Hän laittoi synnin tekijät katoamaan ja hävitti maan pinnalta heidät ja ne, jotka olivat johdattaneet maailman harhaan. Heidät sidotaan kahleilla ja heidän tuhon paikkaansa heidät vangitaan ja kaikki heidän tekonsa katoavat maan pinnalta. Ja tästä lähtien ei ole mitään turmeltuvaa, sillä tuo Ihmisen Poika on ilmestynyt ja asettanut itsensä kunniansa valtaistuimelle, ja kaikki paha katoaa Hänen kasvojensa edestä, ja se sana tuosta Ihmisen Pojasta lähtee, ja on voimallinen Herran edessä.

[Luku 70]

Ja tapahtui tämän jälkeen, että Hänen elinaikanaan Hänen nimensä kohotettiin tuolle Ihmisen Pojalle ja Herralle, joka on Henki, niiden keskuudesta, jotka kulkevat maan päällä. Ja Hän kohosi ylös hengen vaunuilla ja Hänen nimensä katosi heidän keskuuteensa. Ja tuosta päivästä lähtien minua ei enää luettu heidän keskuuteensa: ja Hän asetti minut kahden tuulen väliin, pohjoisen ja lännen väliin, josta enkelit ottivat korsia mitatakseen minulle paikan valittuja ja vanhurskaita varten. Ja siellä minä näin ne ensimmäiset isät ja ne vanhurskaat, jotka alusta alkaen kulkivat tuossa paikassa.

[Luku 71]

Ja tapahtui tuon jälkeen, että minun henkeni muuttui ja se nousi taivaisiin: ja minä näin Jumalan pyhät pojat. He astelivat tulen liekeillä: heidän vaatteensa olivat valkoiset ja heidän kasvonsa loistivat kuin lumi. Ja minä näin kaksi tulivirtaa, ja tuon tulen valo loisti kuin hyasintti ja minä kaaduin kasvoilleni Herran edessä. Ja enkeli Mikael tarttui oikeaan käteeni ja nosti minut ylös ja johdatti minut kaikkiin salaisuuksiin ja hän näytti minulle kaikki vanhurskauden salaisuudet. Ja hän näytti minulle kaikki salaisuudet taivaan ääristä, ja kaikkien tähtien kaikki kammiot ja kaikki valonlähteet, mistä ne lähtevät, pyhien kasvojen edestä. Ja hän käänsi minun henkeni taivasten taivaaseen ja siellä minä näin ikään kuin kristalleista rakennetun rakennuksen, ja noiden kristallien välissä elävän tulen kieliä.

Ja minun henkeni näki sen vyön, joka vyöttää tuota tulista huonetta, ja sen neljällä sivulla oli virtoja täynnä elävää tulta ja ne ympäröivät tuota huonetta. Ja ympärillä olivat serafit, kerubit ja ophannit: ja nämä ovat niitä, jotka eivät nuku, ja vartioivat Hänen kunniansa valtaistuinta. Ja minä näin enkeleitä, joita ei voinut laskea; tuhansia ja kymmeniä tuhansia kertaa kymmeniä tuhansia, ympäröivän tuota huonetta. Ja Mikael ja Rafael ja Gabriel ja Phanuel, ja monet, lukemattomat, pyhät enkelit.

Ja heidän kanssaan Kaiken Alku, Hänen päänsä valkoinen ja puhdas kuin villa, ja Hänen vaatetuksensa sanoin kuvaamaton. Ja minä kaaduin kasvoilleni ja koko minun ruumiini rentoutui ja minun henkeni muutti muotoaan; ja minä huusin suureen ääneen... voiman hengellä, ja siunasin ja ylistin ja palvoin. Ja nämä siunaukset, jotka lähtivät minun suustani, olivat hyvin miellyttäviä Kaiken Alun edessä. Ja tuo Kaiken Alku tuli, ja Hänen mukanaan Mikael ja Gabriel, Rafael ja Phanuel, tuhansia ja kymmeniä tuhansia, lukemattomia enkeleitä. [Tästä puuttuu katkelma Ihmisen Pojasta]

Ja hän tuli luokseni ja tervehti minua äänellään ja sanoi minulle: ”Tämä on se Ihmisen Poika, joka on syntyvä vanhurskaudeksi, ja vanhurskaus elää Hänessä, ja Kaiken Alun vanhurskaus ei Häntä hylkää.” Ja hän sanoi minulle: ”Hän julistaa sinulle rauhaa tulevan maailman nimessä, sillä täältä on lähtenyt rauhaa maailman luomisesta lähtien, ja niin tulee olemaan sinulle ikuisesti ja aina ja iankaikkisesti. Ja kaikki tulevat kulkemaan Hänen teillään, sillä vanhurskaus ei hylkää Häntä milloinkaan: Hänen kanssaan tulevat olemaan heidän olinpaikkansa ja Hänen kanssaan heidän perintöosansa, eikä heitä eroteta Hänestä milloinkaan, aina ja iankaikkisesti. Ja niin tulee olemaan pitkiä päiviä tuon Ihmisen Pojan kanssa, ja vanhurskailla on rauha ja oikeamielinen tie Herran, joka on Henki, nimessä, aina ja iankaikkisesti.”

** **

Eenokin kirja osa 3 luvut 72-82 Taivaallisten valonlähteiden kirja 

https://sanastaravintoa.blogspot.com/2021/03/eenokin-kirja-osa-3-luvut-75-82.html

Eenokin kirja osa1 luvut 1-36

https://sanastaravintoa.blogspot.com/2021/03/eenokin-kirja-osa-1-luvut-1-36.html0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu